Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Kolejne gminy w tzw. czerwonej strefie ASF

Decyzją Komisji Europejskiej obszar objęty restrykcjami w zakresie profilaktyki przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Podlasiu, czyli tzw. czerwona strefa, został powiększony o kilka kolejnych gmin. Należą do nich gminy Narewka i Białowieża i już od sierpnia także gmina Narew, a także północno-wschodnia część gminy Zabłudów.

Aleksandra Galus24 lipca 2015, 10:43

Konieczność powiększenia czerwonej strefy o te gminy zaistniała w chwili, gdy w pobliżu żółtej strefy zarejestrowano zwiększoną liczbę padłych dzików, u których badania laboratoryjne potwierdziły obecność genu ASF. Przypomnijmy, że obszar objęty czerwoną strefą zobowiązuje gospodarstwa do stosowania dodatkowych procedur ochronnych – jednak łagodniejszych niż w tzw. strefie niebieskiej, gdzie obowiązują przepisy bioasekuracji.

Na zamieszczonej mapie, pokazano obszary objęte różnymi restrykcjami w związku z ASF (mapa sporządzona na podstawie najnowszych nowelizacji decyzji 2014/709/UE). Na mapie kolor żółty oznacza obszar ochronny, czerwony - obszar objęty ograniczeniami i wreszcie niebieski – obszar zagrożenia. Najważniejsze środki, które wprowadzono w obszarze zagrożenia to:

  • zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem świń;
  • zakaz urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych bez uzyskania zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poinformuje o warunkach prowadzenia takiego polowania;
  • zakaz przemieszczania produktów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, m.in. nasienia, zarodków i komórek jajowych świń; dotyczy to również mięsa i produktów mięsnych pozyskanych od świń, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego komunikatu);
  • zakaz wprowadzania do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie jakichkolwiek produktów, surowców lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w tym w szczególności: dzików padłych lub odstrzelonych, a także ich mięsa, tusz oraz jakiejkolwiek inne części, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie oraz wyposażenia myśliwskiego i broni;
  • zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru;
  • zakaz utrzymywania świń poza zamkniętymi budynkami gospodarskimi;
  • nakaz wyłożenia i utrzymywania mat dezynfekcyjnych przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie;
  • nakaz bieżącej dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
  • obowiązek karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • obowiązek, by osoby mające kontakt z dzikami przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie ściśle przestrzegały zasad higieny osobistej, w tym zmieniły ubranie, zdezynfekowały ręce i obuwie.


oprac. ag, mapka oraz wytyczne – źródło: GIW


Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ