StoryEditor

Kontrole gospodarstw w związku z ASF kontra ryzyko zarażenia się koronawirusem

Kontrowersyjna decyzja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca intensywnych kontroli ferm w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń. Protestują pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, którzy obawiają się, że walcząc z ASF zarażą się koronawirusem. Także hodowcy trzody chlewnej apelują o racjonalność środków podejmowanych w walce z ASF i COVID19
16.04.2020., 15:04h
W związku z walką z ASF Inspekcja Weterynaryjna podjęła decyzję o intensyfikacji kontroli u wybranych hodowców. 6 kwietnia Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenia przeprowadzenia w trybie pilnym kontroli gospodarstw należących do firmy „Agri Plus” oraz gospodarstw kontaktowych. Nasilone kontrole zostały oprotestowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, który w piśmie wysłanym do Głównego Lekarza Weterynarii podkreślił, że życie i zdrowie pracowników IW jest wartością nadrzędną. Związkowcy domagają się przemyślenia polecenia GLW w związku z epidemią koronawirusa. 


- Uważamy, że jego realizacja nie jest możliwa i wnosimy o jego cofnięcie, modyfikację (użycie np. narzędzi w formie zdalnej) bądź przesunięcie do czasu, kiedy sytuacja epidemiczna Polski będzie bezpieczna – napisał w piśmie OZZPIW.

Związkowcy uważają, że GLW powinien rozważyć konieczność zleconej kontroli gdyż grozi to rozprzestrzenianiem się COVID-19. Takie działania wymagają bowiem przemieszczania się pracowników IW lub lekarzy wyznaczonych, do różnych gospodarstw oraz kontaktu z wieloma osobami (właścicielami, pracownikami). Nawet przy zachowaniu rygorystycznych zasad bezpieczeństwa bioasekuracji, stanowi to duże ryzyko dla kontrolujących i może również skutkować przeniesieniem zakażenia na rodziny pracowników IW, jak lekarzy wyznaczonych.

- Polecenie zawiera weryfikacje wszystkich gospodarstw posiadających kontrakt z „AGRI PLUS”. Prowadzenie rozszerzonej kontroli bioasekuracji na taką skalę jest niemożliwe do wykonania. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych powiatach do weryfikacji wyznaczonych zostało kilkadziesiąt gospodarstw, więc termin do przeprowadzenia tych kontroli jest mało realny do spełnienia, nawet w zwykłych okolicznościach – czytamy dalej w piśmie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Zdaniem Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG z uwagi na walkę z COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, a tym samym rozmieszczenia odpowiednich pracowników do celów kontroli urzędowych, Komisja Europejska zaleca stosowanie przez państwa członkowskie kontroli urzędowej przeprowadzanej na elektronicznej kopii oryginału świadectw lub poświadczeń lub na elektronicznym formacie świadectwa lub poświadczenia sporządzonym i przedłożonym w systemie TRACES. Całość ma zmniejszyć konieczność osobistych odwiedzin Inspektorów.
Również sami hodowcy podkreślają, że walce z ASF znacznie skuteczniejszym od ryzykownych kontroli byłoby w umożliwienie myśliwym odstrzałów sanitarnych dzików i usuwania truchła. 

- Wielokrotnie ponawiamy apele o umożliwienie myśliwym wykonywania ich obowiązków poprzez wyłączenie ich z rygoru zakazu wstępu do lasu. Zamiast zakazu, i my i myśliwi potrzebują kampanii informacyjnej wyjaśniającej znaczenie odstrzałów i roli myśliwych w walce z ASF – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes POLPIG.
wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:02