StoryEditor

Krajowa Rada Wieprzowiny: stanowczy sprzeciw wobec wprowadzenia okresu ochronnego dla loch dzików

Afrykański pomór świń jest od 10 lat zmorą producentów świń w Polsce, a dziki są głównym wektorem jej rozprzestrzeniania. Dlatego Krajowa Rada Wieprzowiny apeluje do Minister Klimatu i Środowiska o odstąpienie od pomysłu wprowadzenia okresu ochronnego dla loch dzików.
28.05.2024., 09:31h

pdf Krajowa Rada Wieprzowiny wyraziła stanowczy sprzeciw w sprawie zapowiadanego przez Pana Podsekretarza Stanu Mikołaja Dorożały wprowadzenia okresu ochronnego dla loch dzika. W piśmie do Minister Klimatu i Środowiska – Pauliny Hennig-Kloski – sygnotariusze Rady zwracają szczególną uwagę na biologię rozrodu dzików.

Czytamy w nim, że locha dzika może być w ciąży dwa razy w roku, a każdy miot może liczyć od 2 do 12 prosiąt. W praktyce oznacza to, że populacja dzików może się szybko zwiększać, co w połączeniu z okresem ochronnym prowadziłoby do znaczącego wzrostu liczby tych zwierząt. Dziki są głównym wektorem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), choroby, na którą nie ma skutecznych leków ani szczepionki.

 

Ponadto wzrost populacji dzików bez wątpienia przyczyniłby się do szybszego i szerszego rozprzestrzeniania się tego wirusa. ASF stanowi poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej i może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w rolnictwie, a także zagrozić populacji samego dzika.

Dodatkowo, wzrost liczby dzików może prowadzić do większych szkód w uprawach rolnych, co negatywnie wpływa na działalność rolników i gospodarkę rolną. Obecnie rolnicy już borykają się z problemami związanymi z niszczeniem plonów przez dziki, a wprowadzenie okresu ochronnego tylko pogłębiłoby te trudności. Mając na uwadze powyższe argumenty, sygnotariusze Krajowej Rady Wieprzowiny uważają, że wprowadzenie okresu ochronnego dla dzika byłoby niekorzystne zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla gospodarki rolnej. Dlatego też apelują o ponowne rozważenie tej propozycji i odstąpienie od jej realizacji. 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 21:34