Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Międzyresortowy Zespół ds. ASF

Obrazek

Premier Beata Szydło w drodze zarządzenia powołała Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Jest to konsekwencja ostatnich wydarzeń związanych z coraz szybszym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w stadach świń na Podlasiu.

Bartłomiej Czekała12 sierpnia 2016, 14:04

Do zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zgodnie z zapisami zarządzenia, przewodniczącym Zespołu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jego skład wejdą sekretarze lub podsekretarze stanu wyznaczeni przez Ministrów:

  • Energii,
  • Finansów,
  • Infrastruktury i Budownictwa,
  • Obrony Narodowej,
  • Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Spraw Zagranicznych,
  • Środowiska,

Jedno miejsce w tym Zespole jest zarezerwowane także dla Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Do zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie, analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Powołany przez premier Szydło organ pomocniczy Rady Ministrów ma także przygotować propozycje działań, jakie powinny być podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe.

oprac. bcz na podstawie MRiRW

Fot. KurekPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)