Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Nadzwyczajna pomoc dla rolników ze stref ASF

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnej pomocy dla producentów mleka oraz hodowców trzody chlewnej ze stref występowania afrykańskiego pomoru świń. Do rozdysponowania jest niecałe 100 mln zł.

24 stycznia 2017, 18:03

Za rozdysponowanie unijnej pomocy, którą Unia Europejska uchwaliła we wrześniu 2016 r.  będzie odpowiedzialna Agencja Rynku Rolnego. Z ogólnej kwoty pomocy w wysokości 350 mln euro, Polsce przyznano 22,6 mln euro. W przeliczeniu na złotówki będzie to ok. 98,6 mln złotych.  Jednocześnie państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe wsparcie krajowe identycznej wielkości.

W projekcie rozporządzenia przewiduje się przyznanie pomocy finansowej:

 1. Producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego.
 2. Producentowi świń w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych.
 3. Producentowi świń, który utrzymywał świnie na obszarach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego.
 4. Producentowi świń, który utrzymywał świnie na obszarach objętych restrykcjami z tytułu ASF w formie rekompensat z tytułu niższych cen sprzedanych świń.


Proponowane wsparcie dla rolników ze stref ASF ma na celu z jednej strony rekompensatę strat ponoszonych w wyniku problemów ze sprzedażą świń, a z drugiej strony ma na celu ułatwienie w zmiany profilu produkcji na bydło mięsne.

W przypadku sektora mleka proponuje się pomoc dla gospodarstw o małej skali produkcji. Ich liczba systematycznie spada, a przestawienie się na inną formę produkcji jest ekonomicznie utrudnione.   wk

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)