StoryEditor

Nowe przepisy dotyczące bioasekuracji już od listopada!

Już za tydzień zaczną obowiązywać nowe, unijne przepisy dotyczące bioasekuracji. IW apeluje do rolników o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego. Inaczej hodowcom grożą poważne problemy w przemieszczaniu świń poza obszary ASF. 
25.10.2021., 09:10h

Wszystko za sprawą rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 605, które wprowadziło dwa nowe wymagania. Po pierwsze, konieczność ogrodzenia budynków, gdzie utrzymywane są świnie. Po drugie, posiadanie tzw. planu bezpieczeństwa biologicznego, zawierającego opis podstawowych czynności, jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Teoretycznie rozporządzenie 605 obowiązuje wprost od kwietnia, ale Inspekcja Weterynaryjna postanowiła egzekwować je dopiero od listopada.

– Apeluję do rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenie u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r. – napisał Główny Lekarz Weterynarii, Mirosław Welz.

Będą problemy z przemieszczeniem świń?

Niski poziom dostosowania gospodarstw do nowych wymogów, w tym w szczególności w zakresie opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, może w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów w zakresie przemieszczania świń poza obszary objęte ograniczeniami I, II i III. Konieczna jest intensyfikacja działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji.

Wzory dokumentów

Dlatego GLW przekazał do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń następujące dokumenty:

  • wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

  • propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

  • wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

  • informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej GIW. 

Dotychczasowe plany będą akceptowane

Jednocześnie Inspekcja Weterynaryjna podkreśla, że wzory powyższych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające unijnym wymaganiom i zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

wk
fot. Sierszeńska


Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 22:46