StoryEditor

Odstępstwo od badań świń w kierunku ASF przed przemieszczeniem – AKTUALIZACJA!

Niedawno informowaliśmy, że rolnicy mają problem z systemem IRZ i składaniem wniosków on-line dotyczących przemieszczenia świń, ale także zachowania okresu ważności badań w kierunku ASF. GIW podał komunikat o możliwych odstępstwach od wykonywania badań krwi u świń.
01.04.2020., 09:04h
Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że istnieje możliwość uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych krwi świń w kierunku ASF na 7 dni przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. GIW wraz z Polpig i Polsus opracował zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. 

W opracowanym dokumencie pojawiły się informacje dotyczące wymagań w zakresie bioasekuracji wynikające z dotychczasowych przepisów oraz nowe dodatkowe zasady do dobrowolnego wdrożenia:

  • statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF,
  • infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną,
  • zarządzania na fermie zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego itp.,
  • prowadzonej dokumentacji
  • wzoru protokołu kontrolnego, stanowiącego integralną część przedmiotowych wytycznych.
 
Według decyzji wykonawczych KE najbardziej ryzykownym okresem w roku dla przenikania wirusa ASF do gospodarstw jest okres od początku czerwca do końca października. 

– Należy uznać, że spełnienie wymagań opisanych w nowo wypracowanym dokumencie powinno umożliwić przyznanie odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy – czytamy w komunikacie GIW. Od listopada do końca maja, czyli w okresie niższej zachorowalności przy spełnieniu obowiązkowych, podstawowych wymagań weterynaryjnych możliwe są odstępstwa od wykonywania badań krwi. 

Aktualizacja 9.04.2020
W związku z pojawieniem się wielu zapytań i wątpliwości dotyczących wymagań, Główny Lekarz Weterynarii 8.04.2020 wyjaśnił, w jakich sytuacjach jest możliwe odstępstwo od badań laboratoryjnych w kierunku ASF. 

Przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami
(tzw. „czerwona strefa”) do miejsca przeznaczenia znajdującego się na obszarze ochronnym lub na pozostałej wolnej od choroby części kraju, możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

1) w okresie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem, żadna świnia pochodząca z gospodarstw położonych w obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia, lub z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji 2014/709/UE, nie została wprowadzona do gospodarstwa lub jednostek produkcyjnych tego gospodarstwa, z którego/których będą pochodzić przemieszczane świnie;

2) przemieszczane świnie przebywały w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej przez 30 dni przed przemieszczeniem lub od dnia urodzenia;

3) w okresie 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku identyfikacji patogenu wywołującego afrykański pomór świń z wynikiem negatywnym lub alternatywnie gospodarstwo pochodzenia co najmniej 2 razy w roku było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii wraz z weryfikacją spełniania określonych wymogów;

4) nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, świnie zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;

5) świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, na podstawie wyników ww. badania.

O przemieszczeniu świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami decyduje powiatowy lekarz weterynarii właściwy dla miejsca pochodzenia zwierząt.  Te same zasady przemieszczania świń z obszarów objętych ograniczeniami (tzw. „czerwonej strefy”) są stosowane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, w których występują przypadki afrykańskiego pomoru świń.

To dobra informacja dla producentów trzody chlewnej, którzy w obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i problemach z organizacją mieli poważne komplikacje, aby wysłać prawidłowy komplet informacji w określonym przepisami czasie.
 
Więcej informacji na ten temat, znajdziesz TUTAJ 
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 21:50