StoryEditor

Ponad 180 mln zł na walkę z ASF w 2022 roku

Ograniczenie populacji dzików oraz poprawa bioasekuracji gospodarstw to przyszłoroczne priorytety programu zwalczania ASF przygotowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii. Program jest kontynuacją dotychczasowych działań, ale są też nowości.
20.12.2021., 10:12h

Jak zawsze pod koniec roku MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w 2022 r. „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Program został przesłany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej w dniu 30 czerwca 2021 r., która go zaakceptowała.

„Strategia walki z chorobą polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. Obejmuje ona m. in. zabicie zwierząt w ognisku choroby i utylizację ich zwłok, kontrolę przemieszczania się zwierząt, ludzi, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu, oczyszczanie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustrację mającą na celu określenie zasięgu choroby oraz utworzenie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

ASF rozprzestrzenia się

Biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w odniesieniu do ASF w 2021 r., czyli powolne rozprzestrzenienie się choroby u dzików na coraz większe terytorium kraju, w tym wystąpienie choroby na obszarach wcześniej niezakażonych, czyli w województwie łódzkim czy województwie świętokrzyskim, niezbędne jest kontynuowanie monitorowania sytuacji epizootycznej dotyczącej ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jego zwalczanie w przypadku stwierdzenia choroby u świń lub u dzików.

Celem realizacji programu jest ochrona terytorium Unii Europejskiej przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF poprzez wczesne wykrycie zakażenia wirusem ASF i jego zwalczenie. Do głównych celów programu należą:

  • wczesne wykrywanie ASF w populacji świń oraz dzików poprzez monitoring,

  • kontrola występowania ASF w populacji świń i dzików na obszarach, na których stwierdzono wystąpienie choroby oraz działania wspomagające obniżenie populacji dzików,

  • zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w populacji świń i dzików na nowych obszarach kraju.

Nowości w programie zwalczania ASF

W celu skuteczniejszego zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby na strefy nie objęte ASF, w programie na 2022 r. przewidziano nowe środki, nie ujęte w programie realizowanym w 2021 r., czyli:

  • zwiększono kwotę przewidzianą za zgłoszenie znalezienia padłego dzika na obszarze wolnym od tej choroby (do 200 zł brutto), co ma podnieść motywację do szukania i zgłaszania znalezionych zwłok padłych dzików, stanowiących główny rezerwuar wirusa w środowisku. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z realizacji programu w 2020 r. na obszarach nie objętych ograniczeniami zgłoszono znalezienie jedynie 11 zwłok padłych dzików, co stanowiło jedynie 0,6% wszystkich zwłok dzików padłych znalezionych na terytorium Polski w tym okresie,

  • tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała, dzików odstrzelonych w ramach odstrzału sanitarnego będą poddawane utylizacji, co docelowo ma skutkować zmianą proporcji liczby wykonywanych odstrzałów sanitarnych na rzecz zwiększenia liczby polowań prowadzonych w ramach corocznych planów łowieckich.

Redukcja populacji dzików

Wdrożenie i realizowanie środków wskazanych w programie pozwoli na podjęcie działań mających na celu przede wszystkim ograniczenie populacji dzików, stanowiących główny rezerwuar wirusa ASF w środowisku oraz eliminację zwłok padłych dzików ze środowiska, a także działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat ASF wśród innych służb i inspekcji.

Realizacja programu ma też zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa epizootycznego w populacji świń na terytorium Polski.

Kosztowny program

Na realizację programu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w przyszłorocznym budżecie przewidziano kwotę 183 mln zł. W tej kwocie kwota współfinansowania Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 16,5 mln zł

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 08:08