StoryEditor

PZŁ rusza z masowym odstrzałem dzików

Co najmniej dwa polowania zbiorowe na dziki w każdym obwodzie łowieckim – w ten sposób PZŁ planuje walkę z ASF. Program rusza z początkiem listopada.
25.10.2021., 12:10h

Od 1 listopada wejdą w życie zasady strategii walki z ASF „Ogólnokrajowego skoordynowanego odstrzału dzików połączonego z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. Zdecydowano o tym na spotkaniu w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego. Związek poinformował, że celem działania jest zarówno spełnienie postulatów rolników o rozrzedzenie populacji dzików jak i współpraca w zwalczaniu epidemii.

Masowy odstrzał

Na czym będzie polegać plan? Od 1 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w każdym obwodzie łowieckim mają odbyć się co najmniej dwa polowania zbiorowe, w czasie których zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich będą prowadzić odstrzał dzików.

Zintensyfikowanie działań oznacza, że w przypadku polowań zbiorowych na zwierzynę drobną zarządcy lub dzierżawcy są zobowiązani powiększyć plan polowania o możliwość odstrzału dzików.

Padłe dziki i szczątki

Nie tylko polowania wchodzą w zakres akcji. Podczas łowów naganka i podkładacze z psami mają za zadanie przeszukać teren pod kątem padłych dzików lub ich szczątków.

Jeśli natrafią na padłe zwierzęta, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego polowanie, który powinien natychmiast przekazać wiadomość do miejscowego powiatowego lekarza weterynarii.

Po zakończonym polowaniu należy przygotować odpowiedni raport. Muszą znaleźć się w nim informacje o przebiegu odstrzału dzików i poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków.

Żeby proces raportowania był sprawny i rzetelny, łowczy okręgowy wyznaczy w każdym powiecie osobę odpowiedzialną za zbieranie danych o skoordynowanych odstrzałach dzików połączonych z poszukiwaniem dzików lub ich szczątków w ramach wszystkich odbywających się w tym powiecie polowań zbiorowych.

Szeroka akcja

Plan PZŁ obejmuje również:

 • włączenie Lasów Państwowych do realizacji planu;

 • zabezpieczenie przez Policję polowań zbiorowych, w trakcie których odbywają się skoordynowane odstrzały dzików połączone z poszukiwaniem padłych dzików lub ich szczątków;

 • dostępność służb weterynaryjnych także w weekendy;

 • ujednolicenie przepisów odbywania się polowań zbiorowych w całym kraju,

 • zakazy wykonywania polowań zbiorowych wydane przez powiatowych lekarzy weterynarii zostaną zdjęte;

 • porozumienie co do relokacji chłodni do przechowywania tusz dzików z terenów o mniejszym zapotrzebowaniu na chłodnie na tereny o największym zapotrzebowaniu;

 • możliwość pomocy ze strony Agencji Rezerw Strategicznych w celu przekazania środków do bioasekuracji z przeznaczeniem dla kół łowieckich;

 • ujednolicenie i uproszczenie dokumentów dotyczących odstrzału sanitarnego dzików;

 • uśrednienie wypłat do 500 zł za tuszę odstrzelonego dzika niezależnie od wagi, płci i wieku oraz rodzaju odstrzału;

 • zmiany proporcji wypłat za tusze odstrzelonych dzików w proporcji 50% dzierżawca lub zarządca, 50% myśliwy dokonujący odstrzału.

Resort środowiska z nowym planem

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu Edward Siarka, wiceminister Klimatu i Środowiska, zapowiedział zmiany w dotychczasowej walce z ASF i intensyfikację działań. Była mowa o likwidacji kół łowieckich, które nie realizują polityki państwa w zakresie odstrzałów oraz zwiększeniu liczby myśliwych.

Co więcej, tam, gdzie znajdują się największe fermy świń, prowadzony będzie dodatkowy, tzw. punktowy odstrzał dzików. Dotyczyć on będzie 7 powiatów:

 • piotrkowskiego;

 • żuromińskiego;

 • gostynińskiego;

 • nowomiejskiego;

 • iławskiego;

 • człuchowskiego;

 • żnińskiego. 

wk

fot. M. Drożdż
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 18:26