StoryEditor

Unia zrekompensuje 75 proc. wydatków na walkę z ASF

Polska i kraje bałtyckie domagają się większego wsparcia UE w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Komisja deklaruje wsparcie na poziomie 75 proc. nakładów.
27.10.2014., 11:10h

Na październikowym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE ponownie podjęto temat walki z ASF na terenie Unii. Delegacje Polski oraz krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) zwróciły się do Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia na działania ograniczające rozprzestrzenianie się tej choroby na obszarze UE.

Zdaniem tych delegacji Komisja powinna koordynować działania weterynaryjne i sanitarne na szczeblu unijnym oraz zapewnić pokrycie ze środków UE większości kosztów przeznaczonych na zapobieganie, kontrolę i zwalczanie ASF, w tym kosztów pobierania próbek i badań laboratoryjnych. Komisja powinna również rozważyć refundację kosztów działań weterynaryjnych i sanitarnych, zastosowanych w celu zwalczania ognisk choroby – np. ubój i utylizację świń, dezynfekcję itp.

W ramach obecnego funduszu weterynaryjnego UE pokrywa połowę kosztów działań związanych ze zwalczaniem chorób zwierząt. Wielkość współfinansowania ze środków unijnych może wzrosnąć do 75 proc. w przypadku państw członkowskich, których Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest niższy od 90 proc. średniej UE. 

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku m.in. Polski i krajów bałtyckich. Propozycja zwiększenia
dofinansowania z funduszy UE do 75 proc. zyskała poparcie Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Hiszpanii. Zdaniem Komisji wzrost unijnego wkładu do 100 proc. byłby jednak trudny do uzasadnienia ze względu na brak dostatecznych argumentów na wystąpienie poważnego zaburzenia w gospodarce UE. Komisja zadeklarowała również gotowość przedyskutowania innych form wsparcia technicznego i finansowego na lata 2014-2015.
pj

Źródło: FAPA

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 05:40