StoryEditor

Zmiany zasad walki z ASF. Czy będą hodowcom świń na rękę?

Trwa walka z afrykańskim pomorem świń. Zgodnie z ostatnimi danymi ARiMR w kraju funkcjonuje obecnie nieco ponad 52 tys. stad świń, w których utrzymywanych jest 9,6 mln zwierząt. Tymczasem ministerstwo rolnictwa przygotowało właśnie dla hodowców nowe przepisy dotyczące m.in. zasad bioasekuracji i przemieszania się świń.
05.02.2024., 10:12h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia „w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń”. Było to konieczne w związku ze zmianą unijnych przepisów.

W projektowanym rozporządzeniu są wprowadzane dodatkowe środki mające wpływ na utrzymanie prawidłowej bioasekuracji gospodarstw oraz są regulowane kwestie przemieszczania świń, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, mięsa i produktów mięsnych oraz materiału biologicznego na obszarze kraju – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Jakie zmiany w przepisach ASF? 

W projektowanym rozporządzeniu zostały utrzymane środki podejmowane w związku z wystąpieniem ASF, które były zawarte w rozporządzeniu z sierpnia 2021 r. dotyczące zasad bioasekuracji gospodarstw.

Rozszerzono jednak możliwość zastosowania, poza matami dezynfekcyjnymi, urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wirusem ASF. Daje to możliwość stosowania nowoczesnych rozwiązań, maszyn i systemów zapewniających skuteczną dezynfekcję.

Jednocześnie nadal istnieje możliwość przemieszczania świń na obszarach objętych ograniczeniami II do rzeźni również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarze objętym ograniczeniami II. Natomiast zgodnie z przepisami unijnymi nie jest dopuszczone takie gromadzenie zwierząt, na obszarze objętym ograniczeniami III.

Nowe zasady znakowania

Ponadto zostały zmienione przepisy odnoszące się do znakowania. W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z określania specjalnych znaków zdrowotnych dla znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2023/594 stosowanie takiego znaku byłoby możliwe jedynie przez okres 12 miesięcy od jego wydania. Znakowanie świeżego mięsa i produktów mięsnych będzie się odbywać na podstawie unijnych przepisów. 

Świnie bez świadectwa zdrowia? 

Projektowane rozporządzenie wprowadza również przepisy, zgodnie z którymi:

  • w przypadku przemieszczenia świń w obrębie Polski, nie będzie stosowany obowiązek wydawania świadectw zdrowia, do celów przemieszczenia przesyłek materiału kategorii 2 i 3 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II lub III poza te obszary, 
  • w przypadku przemieszczenia świń w obrębie kraju, nie będzie stosowany obowiązek wydawania świadectw zdrowia, do celów przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 00:35