StoryEditor

Bezpłatny kalkulator dla hodowców pomoże ograniczyć emisję. Dlaczego narzędzie jest potrzebne?

Powstaje narzędzie dla rolników, które pomoże ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Niedługo będą kolejne obowiązki dla hodowców, które będą musieli stosować. W czym dokładnie pomoże narzędzie?
29.03.2023., 14:03h

Komisja Europejska chce dokonać istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych m.in. dwutlenku węgla oraz metanu do 2050% i wytrwale dąży do neutralności klimatycznej. Metan występuje naturalnie w atmosferze, ale jest również generowany w wyniku działalności człowieka, np. rolnictwa, przemysłu i spalania paliw kopalnych. Jak podaje KE metan odpowiadał za 12% emisji gazów cieplarnianych w UE w 2021 roku.

W październiku 2021 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie projektu unijnej strategii na rzecz ograniczenia emisji metanu, w której wezwał Komisję Europejską do wyznaczenia wiążących celów i środków dla redukcji metanu dla wszystkich sektorów w rozporządzeniu dotyczącym wspólnego wysiłku redukcyjnego.

- W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030 r. Państwa UE pracują nad nowymi przepisami, które pozwolą osiągnąć ten cel, a do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu – podaje Rada Unii Europejskiej.

Praktyczne metody redukcji gazów cieplarnianych

Instytut Zootechniki w Balicach, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, a także osiem gospodarstw kończą pracę nad stworzeniem i wdrożeniem zestawu praktycznych metod redukcji gazów cieplarnianych powstających w wyniku produkcji zwierzęcej i roślinnej.

- Zwieńczeniem pracy naukowców i ekspertów będzie powstanie pierwszego w Polsce kalkulatora efektywności klimatycznej dedykowanego rolnikom. Pomoże on w wyborze optymalnych metod produkcji, które będą miały najmniejszy możliwy wpływ na środowisko naturalne. Na uwagę zasługuje fakt, że korzystanie z narzędzia będzie nieodpłatne – zaznaczają eksperci.

Wśród niskoemisyjnych praktyk w.w. eksperci wymienią takie działania jak:

  • dobór roślin uprawnych (potencjał redukcyjny GHG 10%), które w większym stopniu wiążą węgiel i azot,
  • odpowiednie zagospodarowanie resztek pożniwnych (potencjał redukcji GHG od 30 do 50%)
  • zwiększenie wydajności w oparciu o najnowsze metody hodowli  
  • odpowiednie wykorzystanie pasz pod względem strawności
  • pastwisko zamiast kiszonki

- Dzięki temu potencjał redukcyjny GHG może osiągnąć poziom 5,73kg eq/szt/rok, a łącznie do 2030 roku redukcję emisji GHG o 3%. W przeliczeniu na jeden kilogram mleka, redukcja może sięgnąć aż 7%. Badania przeprowadzone w ramach projektu wskazują, że działanie takie może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1433 kg na sztukę bydła na rok – podkreślają eksperci.

Praktyczne narzędzie i bezpłatnie dla hodowców

Twórcy narzędzia chcą zaoferować hodowcom pierwsze w Polsce, profesjonalne narzędzie do mierzenia efektywności klimatycznej, które pozwala na redukcję emisji.

- Nie jest to prosty chwyt marketingowy lub powtórzenie działań oferowanych przez dostępne obecnie kalkulatory śladu węglowego, pozwalające na prześledzenie jaka ilość gazów cieplarnianych jest emitowana, gdy kupujemy produkty spożywcze z odległych krajów. Poszliśmy o krok dalej. Nasze działania skupiają się na zaoferowaniu, stosowaniu i promowaniu takich metod hodowli zwierząt, które będą najbardziej korzystne dla środowiska. Jednocześnie testowany właśnie we współpracy z rolnikami kalkulator pozwoli nie tylko na oszacowanie emisji gazów cieplarnianych, ale umożliwi również ocenę kosztów wprowadzanych zmian. Da to więc polskim rolnikom bardzo praktyczne narzędzie, dzięki któremu sami będą mogli podjąć decyzje o tym, z jakich metod będą chcieli skorzystać. Widać więc wyraźnie, że aspekt marketingowy przyjdzie dopiero później, a klienci będą mogli łatwo rozpoznać produkty mięsne, które zostały wytworzone z użyciem naszego rozwiązania. Początkowo stosowane ono będzie dla produktów posiadających systemy jakości QMP w odniesieniu do mięsa wołowego oraz QAFP w przypadku wieprzowiny - mówi Agnieszka Jamiołkowska Dyrektor Zarządzająca Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Eksperci podkreślają, że wdrożenie proponowanych działań będzie korzystne zarówno dla klimatu, ale także poprawi wyniki produkcji. Twórcy rozwiązania w kalkulatorze określają stopień skomplikowania wdrożenia danego rozwiązania, jego koszty, a także zyski.

- Kolejna korzyść to spełnianie wielu wymogów stawianych przez konsumentów, którzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na wpływ branży rolnej na środowisko – dodaje UPEMI.

- Projekt pośrednio przyczyni się również do eliminacji pojawiających się bardzo często nierzetelnych lub cząstkowych informacji o wpływie produkcji mięsa na emisję gazów cieplarnianych wykorzystanie kalkulatora oraz dane w nim zawarte dostarczą przedstawicielom branży naukowych argumentów do podjęcia debaty, a czasem wprost zaprzeczania wielu fake newsom dotyczących kwestii środowiskowych. Ponad wszystko jest to najlepszy dowód na to, że polscy hodowcy i producenci podejmują realne działania, których efekty będą korzystne dla nas wszystkich  – dodaje Agnieszka Jamiołkowska.

Oprac. dkol na podst. UPEMI/KE/consilium.europa.eu

Fot. Enavato_Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 08:01