StoryEditor

Dyskryminacja czerwonego mięsa i wina? #HodowcyRazem o polityce promocji

Polscy hodowcy wyrażają swoje obawy co do przyszłości polityki promocji produktów rolnych Unii Europejskiej. Ich zdaniem, Komisja Europejska dyskryminuje czerwone i przetworzone mięso oraz wino. Dlatego apelują do ministra rolnictwa o szybką interwencję i zablokowanie działań Brukseli. 
03.06.2022., 12:06h

Największe organizacje hodowców napisały list otwarty do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, w którym wyraziły obawy dotyczące polityki promocji UE dla produktów rolnych w 2023 r.

„Jako przedstawiciele organizacji rolniczych działających jako inicjatywa #HodowcyRazem oraz w świetle nadchodzącego posiedzenia sekcji promocji Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (Komitet COM), które odbędzie się 15 czerwca 2022 r., chcielibyśmy wyrazić nasze obawy dotyczące rocznego programu prac 2023 polityki promocji UE dla produktów rolnych” czytamy w liście otwartym.

Dyskryminujące praktyki Komisji Europejskiej

#HodowcyRazem zauważyli, że po opublikowaniu strategii „Od pola do stołu”, Komisja Europejska podjęła decyzję, aby dokonać przeglądu polityki promocji UE dla produktów rolnych. Ale Bruksela nie czekając na zakończenie przeglądu rozpoczęła daleko idące zmiany w rocznych programach polityki promocji.

Przede wszystkim Komisja w nieproporcjonalnym stopniu zwiększyła część budżetu przeznaczoną na promocję produktów ekologicznych, jednocześnie zmniejszając część przyznaną innym produktom, takim jak oznaczenia geograficzne oraz pozostawiając niski budżet na inne zrównoważone praktyki rolne. Co ważniejsze, z uwagi na naciski ze strony DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa, rozpoczęto dyskryminowanie produktów, takie jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino.

W istocie, w załączniku 2 w ramach kryterium „Istotność”, roczny program prac 2022 wprowadza nowe podkryterium dla programów promocji ukierunkowanych na rynek wewnętrzny UE, które dyskryminuje czerwone i przetworzone mięso, a także napoje alkoholowe, w tym wino. W tamtym momencie niektóre państwa członkowskie wyraziły swoje obawy, jednak podjęły decyzję, aby nie głosować przeciwko rocznemu programowi prac, jako że opóźniłoby to rozpoczęcie składania wniosków.

Obawy o 2023 r. i miejsca pracy

#HodowcyRazem wyrazili obawy, ze w rocznym programie prac na 2023 r. Komisja Europejska zwiększy dyskryminację produktów, takich jak czerwone i przetworzone mięso lub wino, być może uwzględniając inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Byłoby to bardzo szkodliwe, biorąc pod uwagę, że sektor hodowli zwierząt stanowi 45% ogólnej działalności rolnej w UE oraz tworzy bezpośrednie miejsca pracy dla 4 mln osób oraz pośrednio wspiera zatrudnienie 30 mln osób, podczas gdy produkcja wina wiąże się z ponad 3 mln stanowisk, w obydwu przypadkach głównie na obszarach wiejskich oraz z uwagi że w Polsce ponad 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymuje bydło, około 65 tys. świnie,  a sektor wina w Polsce rozwija się dynamicznie.

„Obawiamy się również, że niezrównoważona dystrybucja budżetu na produkty ekologiczne i inne może stać się jeszcze bardziej nieproporcjonalna. Uważamy, że produkty ekologiczne są niezmiernie istotne. Jednakże rolnictwo ekologiczne nie jest jedyną zrównoważoną praktyką rolną. Wierzymy, że równie ważne jest wsparcie innych zrównoważonych praktyk, aby zmaksymalizować wkład polityki promocji w zrównoważony rozwój. Byłoby to również bardziej uczciwe dla wszystkich producentów, którzy mimo braku certyfikatu produktów ekologicznych, podejmują znaczące wysiłki, aby uczynić produkcję bardziej zrównoważoną” – napisali w liście do ministra Kowalczyka hodowcy.

Potrzebny sprzeciw rządu!

Biorąc pod uwagę te obawy oraz fakt, że pod naciskiem DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa, Komisja zdecydowała się zmienić projekt rocznego programu prac na 2022 r. na niezwykle późnym etapie procesu, #HodowcyRazem uważają, że niezbędne jest, aby już na pierwszym posiedzeniu Komitetu KOM 15 czerwca, państwa członkowskie jasno poinformowały Komisję Europejską, że będą głosowały przeciwko rocznemu programowi prac, w przypadku:

  • dyskryminacji określonych produktów i sektorów, takich jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino,
  • nieproporcjonalnego podziału budżetu,
  • całkowitego budżetu wynoszącego mniej niż 200 mln euro (budżet na 2020 r.).

„Z tego względu bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby wsparł Pan nasz sektor w zakresie tej polityki oraz przedstawił jasne stanowisko Komisji podczas następnego posiedzenia Komitetu KOM w dn. 15 czerwca. Polityka promocji UE odniosła prawdziwy sukces, jeśli chodzi o wsparcie konkurencyjności produktów rolnych UE. Mamy nadzieję, że tak będzie to wyglądało w przyszłości dla wszystkich sektorów” podsumowali #HodowcyRazem.

wk
fot. envatoelements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:06