StoryEditor

Hodowla bydła wyłączona z dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED)

Hodowcy bydła mogą odetchnąć z ulgą. Burzliwa dyskusja już się zakończyła i gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka i wołowiny nie trafią na listę "instalacji przemysłowych". Jakie dalsze kroki?
01.12.2023., 11:00h

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych obejmuje około 50 tys. dużych instalacji przemysłowych i intensywnych gospodarstw hodowlanych w Europie. Instalacje te muszą spełniać warunki dotyczące emisji poprzez stosowanie "najlepszych dostępnych technik" dla poszczególnych rodzajów działalności. Techniki te ustalają wspólnie przedstawiciele branży, eksperci krajowi i eksperci Komisji oraz społeczeństwo obywatelskie.

- Komisja z zadowoleniem przyjmuje tymczasowe porozumienie osiągnięte wczoraj wieczorem pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą wzmacniające obecne przepisy dotyczące emisji pochodzących z przemysłu i dużych gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę. Zaktualizowane prawo pomoże ukierunkować inwestycje przemysłowe niezbędne do transformacji Europy w kierunku czystszej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, bardziej konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 r. Pobudzi innowacje, nagrodzi liderów oraz pomoże wyrównać szanse na rynku UE i zwiększyć długoterminowy pewność inwestycji dla przemysłu – informuje KE.

Bydło wyłączone z dyrektywy IED

Nowe prawo obejmie więcej dużych, intensywnych gospodarstw hodowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami uwzględnione zostaną największe hodowle trzody chlewnej i drobiu, natomiast włączenie hodowli bydła zostanie ocenione w przeglądzie na późniejszym etapie. Ponieważ gospodarstwa rolne prowadzą prostszą działalność niż zakłady przemysłowe, wszystkie objęte programem gospodarstwa skorzystają z łagodniejszego systemu wydawania pozwoleń, odzwierciedlającego również wielkość gospodarstw i gęstość inwentarza żywego.

Pierwsza propozycja Komisji Europejskiej zakładała, że przepisami dyrektywy będą objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące 150 DJP i więcej bydła, trzody chlewnej i drobiu. Na liście zostały gospodarstwa utrzymujące drób i trzodę (ponad 2 000 stanowiskami dla świń powyżej 30 kg lub z ponad 750 stanowiskami dla macior i fermami drobiu dla 40 tys. szt. oraz wszystkich gospodarstw utrzymujących ponad 750 DJP).

Co dalej z dyrektywą IED?

Parlament Europejski i Rada będą teraz musiały formalnie przyjąć zmienioną dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych oraz nowe rozporządzenie w sprawie portalu dotyczącego emisji przemysłowych, zgodnie z osiągniętym porozumieniem. Po formalnym przyjęciu wejdą one w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Po wejściu w życie zmienionej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych państwa członkowskie będą miały 22 miesiące na wdrożenie nowych przepisów. Zanim rozporządzenie w sprawie portalu emisji przemysłowych stanie się prawem, Komisja będzie pracować nad podręcznikami sprawozdawczymi i aktami wykonawczymi, tak aby operatorzy i państwa członkowskie były gotowe do składania sprawozdań w ramach nowego systemu w 2028 r.

- Dzisiejsze porozumienie polityczne stanowi ważny krok w realizacji celów UE, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji najpóźniej do 2050 r. Dzięki uzgodnionym nowym środkom emisje substancji zanieczyszczających z przemysłu i dużych intensywnych gospodarstw hodowlanych do powietrza, wody i gleby zostaną zmniejszone, a substancje niebezpieczne staną się mniej będą wykorzystywane przez przemysł. Przyczyni się to do powstania zrównoważonego przemysłu w Europie, dostarczającego towary społeczeństwu, chroniąc jednocześnie nasze zdrowie i środowisko – skomentował Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Oprac. dkol na podst. ec.europa.eu

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 01:15