StoryEditor

Kontrola dobrostanu już niedługo

Europejski Trybunał Obrachunkowy, zajmujący się w głównej mierze audytami finansowymi, tym razem skontroluje niektóre państwa członkowskie pod względem utrzymania dobrostanu zwierząt. Audyt czeka także Polskę. 
06.10.2017., 14:10h

Czym jest Trybunał?

Europejski Trybunał Obrachunkowy to organ, którego głównym celem jest kontrola finansów w Unii Europejskiej. Oprócz bezpośredniego nadzoru nad budżetem UE, w tym przychodami i wydatkami, Trybunał przeprowadza inspekcje we wszystkich pośredniczących gałęziach, takich jak polityki unijne, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, finanse publiczne. Poza tym ETO kontroluje to, jak działa ochrona środowiska, przeciwdziała zmianom klimatycznym
Teraz, po raz pierwszy, Trybunał zajmie się w całości kontrolą dobrostanu zwierząt w państwach członkowskich.

Kontrola wskazana

EUropejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że zajmie się weryfikacją, czy Komisja Europejska oraz kraje członkowskie w efektywny sposób przyczyniły się do realizacji celów związanych z dobrostanem zwierząt w UE.
Trybunał oceni, czy podjęto działania zmierzające do zastosowania prawa unijnego i poprawy współdziałania utrzymania dobrostanu zwierząt i Wspólnej Polityki Rolnej.


Kontrolę zapowiedziano w czasie Światowego Dnia Zwierząt, 4 października, czego celem jest zwiększenie statusu zwierząt na świecie, dzięki polepszeniu warunków ich utrzymania.

Kogo czeka audyt?

Audytorzy odwiedzą takie kraje członkowskie jak Rumunia, Francja, Włochy, Niemcy i Polska. Kontrole ograniczą się do ferm zwierząt najczęściej utrzymywanych na terenie UE. Jest to 4,5 miliarda brojlerów kurzych, kur nieśnych i indyków oraz 330 milionów krów, świń, kóz i owiec. Audyt będzie dotyczył nie tylko życia i utrzymania zwierząt w gospodarstwach, ale także transportu i uboju. Wyniki będą dostępne w drugiej połowie 2018 roku.


W latach 2014-2020 fundusze na rzecz dobrostanu zwierząt wyniosły blisko 1,5 miliarda euro. Środki mają zachęcić do zwiększenie dobrostanu, który przekroczy nie tylko unijne, ale i krajowe minimalne wymagania.
- Obywatele UE stają się coraz bardziej zainteresowani dobrostanem zwierząt, a Unia ma jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji w tym zakresie. Nasze kontrole będą okazją do sprawdzenia, czy te standardy są także obecne w praktyce - powiedział Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie w równej mierze ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie dobrostanu zwierząt hodowlanych. Od lutego 2012 roku, kiedy KE wprowadziła swoją strategię na lata 2012-2015, dbano, by wszystkie standardy były zachowane. Tylko w ten sposób WPR będzie działać poprawnie, a konsumenci mogą być spokojni o dobrostan na fermach.


al na podst. European Court of Auditors
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 23:24