StoryEditor

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze "C". Będą zmiany?

Czy po rozmowie Prezesa PZHiPBM Resort Rolnictwa szykuje zmiany w punktacji w obszarze C? Sprawdź o co dokładnie walczy Jacek Zarzecki w MRiRW!
22.02.2018., 22:02h

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki w poniedziałek (19.02) spotkał się z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację na rynku wołowiny oraz zagrożenia związane z negocjacjami z krajami Mercosur oraz Brexitem. Jednak najważniejszym tematem spotkania była zmiana przepisów w zakresie naboru wniosków Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze C (rozwój produkcji bydła mięsnego). 

Opasy znakomitą alternatywą

PZHiPBM z dużą satysfakcją przyjął informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat podania jako alternatywy dla hodowli trzody chlewnej na terenach zagrożonych ASF hodowlę czystorasowego bydła mięsnego, prezentowaną na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7 lutego 2018 r. 

- Wychodząc naprzeciw temu stanowisku oraz mając na względzie działania podejmowane przez Ministerstwo w ramach PROW 2014-2020 a w szczególności poddziałanie 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” - typ operacji „ Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar C, zwróciłem się z propozycją rozpatrzenia możliwości zmiany zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - tłumaczy Jacek Zarzecki.

W związku, z tym, że hodowla bydła mięsnego jest znakomitą alternatywą według Resortu Rolnictwa, to dobrze byłoby również i ją dodatkowo wesprzeć - czyli zachęcić do niej hodowców... i sprawić, aby stała się jeszcze bardziej satysfakcjonująca finansowo. 

Wspierajmy hodowlę czystorasową!

W Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania produkcją wołowiny, jednakże problemem jest niska jakość oraz brak powtarzalności.

- Należy położyć nacisk na wzrost i poprawę polskiej hodowli bydła mięsnego poprzez wsparcie dla hodowców zwierząt czystorasowych. Dlatego też proponujemy przyznawanie dodatkowych punktów w tym obszarze za posiadanie zwierząt hodowlanych, dla których prowadzone są księgi oraz w przypadku, gdy beneficjent zobowiąże się do powiększenia stada właśnie o zwierzęta czystorasowe. Takie zapisy pozwolą na zwiększenie potencjału polskiej hodowli oraz wpłynie pozytywnie na zapotrzebowanie polskich producentów żywca wołowego, a jednocześnie ograniczy ilość importowanych cieląt - wymienia Prezes PZHiPBM. 

Wspierajmy system pastwiskowy!

Związek zwrócił się także z propozycjami umożliwiającymi beneficjentom w ramach obszaru C, pozyskanie środków na wyposażenie pastwisk, w szczególności koszty grodzenia okólników i wybiegów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w celu umożliwienia zwierzętom dostępu do wody na pastwiskach i poza budynkami inwentarskimi.
Jak podkreśla Jacek Zarzecki obecne zapisy rozporządzenia w obszarze C ograniczone są bezpośrednio do inwestycji związanych z inwestycjami budowlanymi i wyposażeniem budynków inwentarskich.  

W związku z powyższym proponowane zmiany zapisu rozporządzenia powinny znaleźć się w ramach obszaru C. Dodatkowo przeniesienie ciężaru tych inwestycji z obszaru D spowoduje mniejsze zainteresowanie obecnych i przyszłych hodowców bydła mięsnego wykorzystywaniem środków z tego obszaru, a nakierują ich na korzystanie z pomocy w ramach obszaru C, jako kompleksowej odpowiedzi na ich zapotrzebowania.

Wspierajmy chów ekstensywny!

Należy dodać, że w przypadku bydła mięsnego, najbardziej oczekiwaną formą hodowli i produkcji jest forma ekstensywna oraz półintenstywna oparta na użytkach zielonych. Jacek Zarzecki podkreśla, że zasadne jest, iż wsparciem powinny być objęte działania umożliwiające wypas.

Dodatkowo dla zwierząt wypasanych na pastwiskach często źródłem wody są rowy z wodą, strugi, rzeczki oraz inne wody płynące co wpływa negatywnie na zdrowotność stada, a co za tym idzie na opłacalność produkcji.

- Mam nadzieję, że nasze propozycje do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obszar C objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 znajdą akceptacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co pozwoli na lepsze wykorzystanie środków przez polskich hodowców i producentów bydła mięsnego - skwitował Jacek Zarzecki.

dkol/Jacek Zarzecki PZHiPBM

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 20:33