StoryEditor

Polska wołowina stawia na zrównoważony rozwój!

Nowe standardy, ochrona środowiska, konkurencyjność na światowych rynkach. Rada Sektora Wołowiny realizuje założenia strategii 2022.  
26.11.2018., 11:11h
Rada Sektora Wołowiny w ramach realizacji strategii Polska Wołowina 2022 zainicjowała prace platformy ds. zrównoważonej wołowiny, której celem będzie opracowanie standardów w tym zakresie. Będą w szczególności dotyczyć ochrony środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt, ograniczenia stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzania gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym. 

Jednym z wyzwań jakie stoją przed polskim sektorem wołowiny jest dostosowanie się do globalnych trendów, które w coraz większym stopniu dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważonej hodowli zwierząt. Ten aspekt jest również widoczny w założeniach nowej Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
Czy w kontekście zmieniających się preferencji konsumentów polska wołowina może być nadal konkurencyjna na europejskim i światowym rynku jeśli nie będzie zrównoważona? To zagadnienie było jednym z głównych przedmiotów dyskusji podczas spotkania, które odbyło się 19 listopada w Warszawie, z inicjatywy Rady Sektora Wołowiny.  

– Znaczna część naszych prac powinna się koncentrować na zrównoważonym charakterze podstawowej produkcji wołowiny. Jeszcze niedawno wiele słyszeliśmy o tych koncepcjach, teraz stają się one faktem. Czas, aby hasło „zrównoważona wołowina” wypełnić treścią – podkreślił Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. 

Poza przedstawicielami wszystkich uczestników łańcucha dostaw, w spotkaniu wzięli udział reprezentanci m.in. Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Instytutu Ochrony Środowiska PIB w Warszawie, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. 

– Globalnie prace na rzecz zrównoważonej wołowiny skupiają się na 5 obszarach – zasobach naturalnych, ludziach i społeczeństwie, zdrowiu i dobrostanie zwierząt, żywności, a także efektywności i innowacyjności. Z naszymi partnerami – takimi jak McDonald’s, staramy się nie tylko wypracowywać nasze wewnętrzne standardy, ale również uczestniczyć w pracach organizacji, które takie standardy kształtują, tak globalnie, jak i lokalnie – poinformował Marcin Sokołowski, przedstawiciel OSI Food Solutions Poland, uczestnik prac na rzecz zrównoważanej wołowiny w ramach SAI Platform.  

Wiele krajów z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Unii Europejskiej oraz Australia i Nowa Zelandia realizują od kilku lat zaawansowane programy na rzecz zrównoważonej wołowiny. Aby branża była w stanie się obronić przed zarzutami negatywnego wpływu na środowisko naturalne, niezbędne jest wkroczenie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju także w Polsce. Pierwsze organizacje złożyły już podpisy pod listem intencyjnym powołującym do życia platformę ds. zrównoważonej wołowiny, której celem będzie wypracowanie i upowszechnienie standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce. Prace będą się skupiały na takich obszarach jak: środowisko (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych), zdrowie i dobrostan zwierząt, ograniczenie stosowania antybiotyków dla zwierząt oraz zarządzanie gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym. 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że dialog tak szerokiego grona podmiotów, przy wsparciu administracji publicznej, może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności polskiej wołowiny na rynku europejskim i globalnym. Zrównoważony rozwój sektora leży w interesie wszystkich  - począwszy od producentów, a na konsumentach skończywszy. 

Zgodnie z ustaleniami Rada Sektora Wołowiny będzie reprezentowała nowo powołaną platformę podczas prac Europejskiego Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Wołowiny. 

– Dzięki utworzeniu platformy możemy aktywnie uczestniczyć w tworzeniu standardów zarówno na poziomie europejskim, jak i  globalnym. Rośnie zainteresowanie konsumentów produktami opatrzonymi certyfikatami ekologicznymi w szerokim tego słowa znaczeniu, bez wątpienia w tym kierunku powinniśmy działać – zaznaczył Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 

Dla przypomnienia Radę Sektora Wołowiny, utworzono w grudniu 2016 r i tworzy ją 6 organizacji branżowych:
  •  Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  •  Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
  •  Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  •  Unia Producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  •  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  •  Związek Polskie Mięso

Celem Rady Sektora Wołowiny jest wspólna praca nad rozwojem sektora wołowiny oraz wdrażanie założeń strategii „Polska Wołowina 2022”

dkol na podst. informacji prasowej 24/7Communication Sp. z o.o

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 23:49