Reklama zniknie za 11 sekund

Umowy do poprawki

Obrazek

Na mleczarnie w Polsce padł strach. Pod groźbą surowej kary finansowej UOKiK realizuje „postępowanie” dotyczące relacji przetwórców z dostawcami.

Marcin Jajor30 grudnia 2017, 21:00
To pokłosie przepisów zmieniających wymogi co do umów na dostawy mleka, tj. ustawy z lipca 2017 r., nakładającej obowiązek umów na surowiec dostarczony do „pierwszego nabywcy”. Nowe regulacje nie są niczym nowym, bo przecież ich unijny pierwowzór opracowano już w 2013 r.

W dalszym ciągu jednak odpowiedź na pytanie, z czym się wiążą, nie spędzałaby pewnie snu z oczu przetwórcom, gdyby nie kolejna ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej z grudnia 2016 r. O ile ta pierwsza zakładała sankcję w wysokości 10% zapłaty za produkty nabyte bez umowy, o tyle maksymalna kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej może już sięgać 3% obrotu przedsiębiorstwa w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Jakie elementy powinna zawierać umowa między odbiorca a dostawca mleka? W jaki sposób radzą sobie z tym mleczarnie, w tym spółdzielnie mleczarskie a także kto będzie kontrolować nowe wytyczne? – czytaj w najnowszym, styczniowym wydaniu „top bydło”.mj
Fot. Beba


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)