StoryEditor

XXIX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Sprawdź szczegóły!

To już XXIX edycja Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, organizowanej przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kiedy się odbędzie? Jakie tematy zostaną poruszone?
21.02.2024., 12:18h

Szkoła Zimowa Hodowców Bydła odbędzie się już w dniach od 26 do 29 lutego 2024 roku w Zakopanem.

Szkolenie zorganizowane będzie w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami, mieszczącym się pod adresem: ul. Seweryna Goszczyńskiego 24.

Szkoła Zimowa Hodowców Bydła – jakie tematy?

Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest "Intensyfikacja czy zrównoważony rozwój – holistyczne spojrzenie na przyszłość chowu i hodowli bydła”.

image

Szkoła zimowa hodowców bydła

FOTO: Szkoła zimowa hodowców bydła

Sesja wtorkowa

 • Barłowska J. – Certyfikowana żywność regionalna jako ważny element ochrony przed wyginięciem lokalnych ras bydła.
 • Chrenek P. i in. – Aktualna wydajność słowackiego bydła plamistego.
 • Graczyk-Bogdanowicz M. i Rzewuska K. – Ocena genomowa zdrowotności racic w Polsce.
 • Kania-Gierdziewicz J. i in. – Analiza poziomu zinbredowania w populacji polskiego bydła simentalskiego.
 • Majewska A. i in. – Dwadzieścia pięć lat programu ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej.
 • Motyka D. i in. – Zmienność, odziedziczalność oraz struktura mikrobiomu żwacza krów w kontekście zdrowotności i produkcyjności bydła mlecznego.
 • Natonek-Wiśniewska M. i Krzyścin P. – Identyfikacja bydlęcego DNA w trudnych matrycach.
 • Nogalski Z. i in. – Skład mleka w zależności od systemu produkcji i fazy laktacji.
 • Otwinowska-Mindur A. i in. – Analiza genetyczna cech płodności krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.
 • Radko A. i in. – Analiza struktury genetycznej bydła rasy polskiej czerwono-białej.
 • Radkowska I. i in. – Zróżnicowanie frekwencji genu β-kazeiny typu A2 u bydła mlecznego rasy polskiej czerwonej ze względu na wielkość stada w wybranych gospodarstwach w południowej Polsce.
 • Sawicka-Zugaj W. i in. – Polimorfizmy genów kappa i beta-kazeiny u polskich lokalnych ras bydła.
 • Sosin E. – Bydło polskie czerwono-białe - ostatnie działania wzmacniające ochronę.
 • Sosin E. i in. – Bydło nadbużańskie - czy jeszcze istnieje?
 • Sosin E. i in. – Wpływ wysokości dopłat na kształtowanie się liczebności rodzimych ras bydła.
 • Szprynca A. i in. – Ekspresja genów białek ostrej fazy w zdrowych ćwiartkach wymienia sąsiadujących z zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub -ujemnymi u krów mlecznych.
 • Szymik B. i in. – Wpływ cech opasowych i mięsnych na wartość rzeźną buhajów simentalskich.

Sesja środowa

 • Adamski M. i in. – Zawartość metali ciężkich w sierści krów w zależności od miejsca ich pobrania.
 • Kowalczyk P. i in. – Metody redukcji gazów cieplarnianych z gnojowicy w oparciu o peptydomimetyki w modelowych szczepach bakterii jelitowych E. coli.
 • Księżak J. i in. – Ocena plonowania roślin bobowatych grubonasiennych uprawianych na zielonkę w systemie ekologicznym.
 • Księżak J. i Jurak S. – Porównanie plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.
 • Księżak J. i Jurak S. – Produkcyjność kukurydzy uprawianej z innymi gatunkami roślin w systemie ekologicznym.
 • Kuczaj M. i in. – Ocena efektywności szczepienia krów przeciwko mastitis.
 • Micek P. i in. - Wpływ obróbki termicznej białka makuchu rzepakowego na jego przydatność w żywieniu krów mlecznych.
 • Piwczyński D. i in. – Modelowanie efektywności doju krów na podstawie cech budowy z wykorzystaniem techniki drzew decyzyjnych.
 • Radkowski A. i in. – Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami wegetacyjnymi a zawartością makroelementów w runi łąkowej.
 • Radkowski A. i in. – Zastosowanie teledetekcji do szacowania wilgotności oraz zawartości suchej i świeżej masy w runi łąkowej.
 • Radkowska I. i Radkowski A. – Wypas regeneratywny jako holistyczne podejście do zarządzania pastwiskami.
 • Siatka K. i in. – Pokrój wymienia a czas zakładania kubków udojowych przez roboty udojowe.
 • Skrzyński G. i in. – Próba oceny dobrostanu bydła na podstawie pomiarów temperatury ciała oraz wskaźnika THI.
 • Świderek W. i in. – Smart farming - szanse i bariery rozwoju.
 • Zachwieja A. i in. – Wpływ korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis) na poziom produkcji gazów w treści żwacza krów - badania in vitro.
 • Zachwieja A. i in. – Analiza zmian profilu fermentacji treści żwacza krów pod wpływem korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis).
 • Zigo F. i in. – Nowe trendy w składzie ściółki w oborach krów mlecznych.
 • Zigo F. i in. – Porównanie wybranych testów w diagnostyce mastitis u krów mlecznych.

 Więcej informacji znaleźć można pod linkiem: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR - Szkoła Zimowa - O konferencji (urk.edu.pl)

 

fot tyt: canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 09:25