StoryEditor

Zmiany w bydgoskim SHiUZie

Genes Diffusion Polska sp. z o.o. nabył pakiet uziałów SHiUZ Bydgoszcz od Agrokultura Nowa S.A, jedynego podmiotu nie związanego z hodowlą bydła i trzody chlewnej. Podmiot nie jest już udziałowcem spółki z Bydgoszczy.
16.07.2016., 21:07h

 – Zakup udziałów od Agrokultura Nowa S.A., firmy, która nie była inwestorem branżowym i ściśle związanym z hodowlą i inseminacją zwierząt jest naszym wspólnym sukcesem. Hodowcy bydła i trzody, z którymi współpracujemy i którzy są udziałowcami spółki, są także zadowoleni z tego faktu – oświadczył Wiesław Drewnowski, prezes zarządu SHiUZ Bydgoszcz.

Bydgoski SHiUZ chce zaangażować większe środki w hodowlę bydła i trzody chlewnej, zainwestować w przebudowę budynków inwentarskich, doposażyć laboratoria w najnowocześniejsze technologie do produkcji i oceny nasienia oraz realizować międzynarodowe programy hodowlane z branżowymi partnerami zagranicznymi.

- Kluczową dla nas inwestycją jest dofinansowanie centrum genetycznego w Sztumie - którym nie długo się pochwalimy - przeznaczonego dla najlepszej młodzieży z najlepszych światowych i polskich zarodków. Cielęta będą oceniane genomowo w naszym laboratorium, a uzyskane od buhajów nasienie będzie do dyspozycji polskich hodowców, a także będzie sprzedawane na całym świecie – oświadczył Wiesław Drewnowski.

Struktura właścicielska SHiUZ Bydgoszcz obecnie wygląda następująco: producenci rolni 17,29%, inseminatorzy 1,37%, pracownicy 33,55%, związki producentów rolnych 0,77%, Skarb Państwa 9,87%, Genes Diffusion Polska sp. z o.o. 37,14%.

Oprac. mwie na podst. informacji SHiUZ

Mira Wieczorek
Autor Artykułu:Mira Wieczorek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 21:53