StoryEditor

Chów i hodowla świń na własny użytek na nowych zasadach. Ma być łatwiej?

Chów i hodowla świń na własny użytek w celu produkcji mięsa będzie dozwolona na innych zasadach niż w większych gospodarstwach. Jedni się cieszą inni martwią. Dlaczego?
09.05.2023., 15:05h
Wczoraj minister Telus zapowiedział, że podpisze rozporządzenie obniżające wymagania dotyczące utrzymywania świń na własny użytek w celu produkcji mięsa, ale również chowu loch. Rozporządzenie wchodzi w życie jutro. Będą inne wymagania dla gospodarstw, gdzie rolnik będzie chciał utrzymywać świnie jedynie na własny użytek. 

- Wracamy z tym, że każdy rolnik na własne potrzeby będzie mógł mieć jedną lochę i tuczniki. To jest dobra informacja i nie ona spowoduje, że przywrócimy stada, bo co innego jest gospodarstwo, które miało 2, 3, 4 świnki, a co innego to pogłowie. Spadła liczba stad, ale pogłowie nie spadło, bardziej się skoncentrowało u większych producentów. Jestem zwolennikiem tego, żeby każdy w Polsce mógł na własne potrzeby mieć chów - mówił wczoraj Robert Telus podczas konferencji prasowej.

Liczba stad spadła drastycznie w ostatnich latach, a pogłowie również systematycznie spada, wystarczy zajrzeć do danych GUS. Obecnie jest 56 tys. stad i 9,6 mln świń. Dla porównania 5 lat temu było 11,8 mln świń i około 100 tys. stad. 

- Na początku grudnia 2022 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9624,3 tys. sztuk i było niższe o 618,2 tys. sztuk (o 6,0%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku - czytamy w danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

Chów świń na własny użytek - jakie wymagania i zmiany?

  • Nie będzie konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego aktualizowania tego spisu.
  • Odstąpiono od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
  • Nie będzie konieczności stosowania się do nakazu wykonywania w danym gospodarstwie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
  • Odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym: mycia i odkażania rąk, oczyszczania i odkażania obuwia, bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń.
  • Nie będzie wymagane uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
  • Nie będzie obowiązkowe monitorowanie i zwalczanie gryzoni.
  • W przypadku gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF i utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw.
  • Wprowadzono również zmiany w kwestii wykonywania badania laboratoryjnego w kierunku ASF w gospodarstwach zlokalizowanych na ww. obszarach objętych ograniczeniami, wykonywanych przy uboju świń na użytek własny. Badanie to dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia ASF. Decyzja dotycząca konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.
Jak informuje MRiRW obniżone wymagania będą dotyczyć chowu świń na własny użytek, tj. na własne potrzeby, z tym że na obszarach wolnych od ASF będzie możliwe przemieszczenie świń pomiędzy gospodarstwami, w których utrzymuje się świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli gospodarstwa te są położone na terenie tej samej gminy lub sąsiedniej gminy.

Natomiast w przypadku przemieszczenia świń utrzymywanych w celu produkcji na użytek własny w obszarach objętych ograniczeniami I-III konieczne będzie spełnienie wszystkich wymagań oraz wzmocnionych środków bioasekuracji, o których mowa w zał. III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Dlaczego nie wszyscy są zadowoleni?

- Naszym zdaniem to jest bardzo duży krok w tył i otwarcie się na wirusa. Od kilku lat walczymy z wirusem, a teraz można powiedzieć, że mu szeroko otwieramy ręce. Ja to porównuję do sytuacji, w której starsza osoba, która nie ma prawa jazdy będzie miała pozwolenie, żeby raz w miesiącu jechać do miasta kupić sobie leki  -  powiedział w marcu Prałat Bogusław prezes Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń.

- Uważam to za bardzo złą propozycje. Umożliwi to rozpowszechnienie wirusa ASF. Ryzykujemy tu zamknięciem gospodarstw – dodał kolejny hodowca z Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń.

oprac. dkol na podst. gov.pl/stat.gov.pl/wk

fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 17:24