StoryEditor

EFSA: europejska żywność pochodzenia zwierzęcego jest bezpieczna!

Raport EFSA nie pozostawia wątpliwości co do standardów hodowli i produkcji żywności w Unii Europejskiej. Z danych EFSA wynika, że poziomy pozostałości leków weterynaryjnych i innych substancji występujących u zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego w UE pozostają na niskim poziomie.
18.03.2024., 13:34h

Raport EFSA

W raporcie Europejskiego Urzęd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeanalizowano różne grupy substancji, w tym hormony, środki przeciwbakteryjne, zanieczyszczenia środowiskowe, substancje zabronione i inne leki weterynaryjne. Sprawozdanie roczne EFSA za 2022 r. obejmuje dane przekazane przez państwa członkowskie oraz Islandię i Norwegię.

Jakie są wyniki raportu?

W 2022 r. odsetek próbek niezgodnych wyniósł 0,18%, co jest porównywalne z poprzednimi 13 latami, kiedy odsetek niezgodności wahał się od 0,17% do 0,37%. W roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 0,17%.

Ogólny poziom niezgodności w docelowych próbach (tj. pobranych w celu wykrycia nielegalnego użycia lub sprawdzenia niezgodności z maksymalnymi dozwolonymi poziomami) wyniósł 0,27%, co jest porównywalne z poprzednimi czterema latami (0,24%-0,35%) i nieznacznie wyższy niż w 2021 r. (0,24%).

Najwięcej próbek pobrano od:

  • świń – 120 tys. szt.
  • bydła – 94 tys. szt.
  • drobiu – 64 tys. szt.

Niedługo szczegółowe dane

Kompleksowy zbiór danych na potrzeby raportu, obejmujący około 13 milionów wyników analitycznych, zostanie wkrótce udostępniony za pośrednictwem EFSA Knowledge Junction. To otwarte repozytorium zaprojektowano w celu zwiększenia przejrzystości, odtwarzalności i przydatności dowodów w ocenach ryzyka dla bezpieczeństwa żywności i pasz.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 13:08