Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

FAO wyznacza nowe cele – zrównoważyć produkcją zwierzęcą

Obrazek

W nowym sprawozdaniu FAO stwierdza, że potrzebne są zmiany w polityce i praktykach rolniczych, aby zoptymalizować działania. Potrzebny jest globalny wkład sektora hodowlanego.  

Dorota Kolasińska2 listopada 2018, 08:28
Przekształcenie sektora hodowlanego, aby rozwijał się nadal, ale w zrównoważonym stopniu w taki sposób, aby mógł zaspokoić rosnące potrzeby rynku na produkty pochodzenia zwierzęcego i wyżywić stale rosnącą populację ludzi, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko – trudne zadanie, ale nie niemożliwe!

FAO twierdzi, że poprzez dostosowanie sektora hodowlanego do lepszego wsparcia programu zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 r. należy osiągnąć szerszy zakres korzyści - poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, ale także zwiększenie dostępu do energii, lepszego zarządzanie środowiskiem oraz szerzenie pokoju i stabilności ekonomicznej gospodarstw. 

Dyrektor generalny FAO Jose Graziano da Silva powiedział, że sektor produkcji zwierzęcej ma trwałe znaczenie i może odegrać kluczową rolę w poprawie życia milionów poprzez zapewnienie żywności, miejsc pracy i dochodów, stabilnej gospodarki na bazie rolnictwa. 
Dyrektor FAO uważa, że rywalizacja o ziemię w celu produkcji pasz może ograniczyć dostępność zasobów do produkcji żywności oraz, że promowanie bardziej konkurencyjnego sektora poprzez wyższe poziomy koncentracji rynku najprawdopodobniej utrudni w nim uczestnictwo małym i średnim producentom. A z czasem całkowicie ich wykluczy. 

Według Graziano da Silva istnieje również pilna potrzeba powstrzymania niewłaściwego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt, odnosząc się do stosowania antybiotyków w powstawaniu niebezpiecznych mikroorganizmów opornych na antybiotyki. 
Sprostanie tym wyzwaniom będzie wymagało od krajów dokładnego przyjrzenia się krajowym sektorom hodowlanym i opracowania polityki dostosowanej do warunków lokalnych i mających na celu promowanie sprawiedliwego wzrostu.

W szczególności potrzebne będą środki, aby wzmocnić pozycję małych gospodarstw, aby zapewnić ich, że są głównymi podmiotami, dzięki, którym sektor rośnie. 

Wyzwania są rozległe

Jednym z kluczowych wyzwań w krajach rozwijających się jest to, że sektor hodowlany jest bardzo podzielony na segmenty, z wyraźnie odmiennymi poziomami wydajności pracy w przetwórstwie w porównaniu z produkcją oraz, w ramach produkcji, między rolnikami prowadzącymi działalność gospodarczą i produkującą na własne potrzeby.

Polityki sektorowe powinny w związku z tym podkreślać poprawę wydajności pracy drobnych producentów i skoncentrować się na działaniach o wysokiej wartości dodanej i pracochłonnych, aby generować miejsca pracy na wsi i ograniczyć ubóstwo. Jak podkreślił dyrektor FAO wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich nie przekłada się na wytwarzanie nowych miejsc pracy. Wraz z dużymi obiektami podąża technologia, która jednym słowem mówiąc – zabiera pracę ludziom… 

Polityka powinna się opierać na poprawie dostępu drobnych producentów rolnych do produktywnych zasobów, informacji, technologii, szkoleń, aktywów i kredytów oraz wzmocnienia grup producentów.

Konieczna reforma handlu, mądre inwestycje i innowacje

Należy energicznie prowadzić politykę i praktyki, które zwiększają wydajność sektora hodowlanego i zmniejszają jego wpływ na środowisko. 
Na przykład badania FAO oszacowały, że szersze stosowanie istniejących najlepszych praktyk i technologii w żywieniu, ochronie zdrowia i hodowli oraz gospodarowaniu gnojowicą - większe wykorzystanie, takich praktyk jak generatory biogazu - mogłoby pomóc światowemu sektorowi hodowli zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych aż 30 procent.

Fakty o produkcji zwierzęcej

  • Obecnie produkcja zwierzęca zatrudnia na całym świecie co najmniej 1,3 miliarda ludzi
  • Około 600 milionów najbiedniejszych gospodarstw domowych na świecie utrzymuje zwierzęta gospodarskie jako niezbędne źródło dochodu.
  • W latach 2000-2014 globalna produkcja mięsa wzrosła o 39%; produkcja mleka wzrosła o 38 procent.
  • Przewiduje się, że produkcja mięsa wzrośnie o kolejne 19 procent do 2030 r., a produkcja mleka o kolejne 33 procent w tym samym okresie.
  • Produkcja zwierzęca stanowi 40 procent produkcji rolnej w krajach rozwiniętych i 20 procent produkcji rolnej w krajach rozwijających się

Zwierzęta pozostają ważnym źródłem energii. Na przykład w Indiach, dwie trzecie powierzchni uprawnej kraju jest zaorane dzięki energii zwierzęcej, a 14 milionów wózków ciągniętych przez zwierzęta transportuje do 15 procent całkowitego ładunku tego kraju.
Wprowadzenie w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci zaawansowanej genetyki, systemów żywienia, kontroli zdrowia zwierząt i innych technologii pozwoliło krajom uprzemysłowionym zredukować ogólne zapotrzebowanie ziemi na zwierzęta gospodarskie o 20 procent, podwajając produkcję mięsa.

oprac. dkol na podst. pigsite.com

Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy