StoryEditor

Komu odszkodowanie za zabicie lub poddanie ubojowi świń z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej?

Wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania za zabicie lub poddanie ubojowi świń z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Rolnik może oddać sprawę do sądu.
27.01.2020., 10:01h

Wiodącym i emocjonującym tematem w dyskusjach rolników w związku z ASF jest problem wypłaty odszkodowań za zabicie lub poddanie świń ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej (IW). Kwestia ta obrosła wieloma plotkami, a najchętniej podawane są przykłady rolników, którym wypłat odmówiono. Warto zatem przyjrzeć się problemowi przez pryzmat praw i obowiązków hodowców wynikających z przepisów.


Za co odszkodowanie?

W związku z działaniami IW, podejmowanymi przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadaczowi zwierzęcia przysługuje: zapomoga, odszkodowanie lub nagroda.
Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje za świnie zabite lub poddane ubojowi wyłącznie z nakazu IW lub padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez IW przy ASF. Należy się ono także za zniszczone z nakazu powiatowego lekarza weterynarii (PLW) pasze oraz sprzęt, które nie mogą być odkażone.


Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaka może być wysokość odszkodowania, komu przysługuje zapomoga oraz jak sądy uzasadniają swoje wyroki w takich sprawach? Zapraszamy do lektury lutowego wydania „top świnie”.

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 05:40