StoryEditor

Nowe formy pomocy dla hodowców świń

Będą dopłaty dla producentów loch. Ministerstwo rolnictwa planuje nowe formy pomocy dla hodowców trzody chlewnej oraz korzystniejsze warunki obecnie działających już mechanizmów. Lista zmian została opublikowana na podstawie wniosków od rolników.  
31.12.2021., 09:12h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski od rolników

Potrzebę jego przygotowania MRiRW tłumaczy m.in. napływającymi wnioskami producentów świń m.in. o:

·       wsparcie dla małych producentów świń na przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,

·       konieczności wprowadzenia bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z ASF,

·       konieczności wprowadzenia zmian w warunkach udzielania pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów świń gdyż obecnie z tej pomocy nie mogą korzystać producenci, którzy zmienili kierunek produkcji z produkcji prosiąt na produkcję tuczników. Do resortu napływają sygnały o nieprawidłowościach związanych z udzielaniem tej pomoc. Ponadto w związku z wprowadzeniem skupu na zapasy interwencyjne ze stref z ograniczeniami w związku z ASF na warunkach rynkowych, w ocenie MRiRW nie powinien występować problem zaniżania cen wieprzowiny z tych stref,

·       uruchomienie pomocy dla właścicieli loch, którzy mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej w związku z epidemią COVID – 19.

·       potrzeba wprowadzenia zmian w warunkach udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z obszarów ASF.

Dlatego MRiRW przygotowało długą listę rozwiązań dla hodowców trzody chlewnej.

Dofinansowanie bioasekuracji

MRiRW proponuje objęcie dofinansowaniem przebudowy lub remontu pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Ta forma pomocy jest skierowana do gospodarstw, w których utrzymywane jest średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Wyższa pomoc dla producentów gdzie wystąpił ASF

W rozporządzeniu MRiRW chce wprowadzenia bardziej korzystnych warunków udzielania pomocy dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z ASF poprzez podwyższenie jednostkowej pomocy z 0,36 zł na 1 zł oraz podwyższenie liczby świń w gospodarstwie z 50 do 200 do których może zostać przyznana pomoc,

Nowe zasady obliczania utraconych dochodów

Kolejna zmiana dotyczy nowych warunków udzielania pomocy na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń z obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF polegająca na umożliwieniu producentom świń którzy np. zmienili kierunek produkcji z prosiąt na tuczniki, obliczania utraconego dochodu za okres w którym prowadzony jest nowy kierunek produkcji.  Wprowadzenie zasady, że w przypadku spadku produkcji utracony dochód obliczamy w odniesieniu do obniżonej produkcji oraz wykluczenie możliwości sprzedaży świń pomiędzy rolnikami. Jednocześnie mając na względzie, że podjęte zostały działania, które stawiają producentów świń w lepszej niż dotychczas sytuacji rynkowej proponuje się aby IV kwartał 2021 był ostatnim kwartałem, za który będzie udzielana przedmiotowa pomoc. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenia przedmiotowej pomocy do 28 lutego 2022 r.

Pomoc dla producentów loch

I wreszcie w rozporządzeniu znajduje się nowa forma pomocy dla producentów loch którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID – 19, a którzy zgłoszą do 15 kwietnia 2022 r., ARiMR oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. Przedmiotowa pomoc będzie udzielana w wysokości 1000 zł do każdych 10 sztuk świń urodzonych w gospodarstwie, jednak nie więcej 500 000 zł dla producenta świń.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 06:55