StoryEditor

Nowe zasady transportu zwierząt - największa reforma w UE od 20 lat!

Komisja Europejska chce na nowo uregulować zasady transportu zwierząt. Zwierzęta przeznaczone na ubój będą mogły przebywać w trasie maksymalnie przez dziewięć godzin. Now eprzepisy KE mają na uwadze również na dobrostan zwierząt.
09.12.2023., 08:17h

W czwartek rano Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dotyczący ochrony zwierząt. Propozycje dotyczą transportu zwierząt hodowlanych, standardów hodowli i dobrostanu zwierząt gospodarskich, kotów i psów oraz zaleceń dotyczących przyszłości ferm zwierząt futerkowych w Europie.

Największa reforma w UE od 20 lat

Zadniem KE w przyszłości transport bydła, świń, owiec, kóz i koni do rzeźni nie powinien zasadniczo trwać dłużej niż dziewięć godzin.

Dla następcy Fransa Timmermansa, komisarza Zielonego Ładu Maroša Šefčoviča, pakiet jest największą reformą prawodawstwa UE w zakresie dobrostanu zwierząt od 20 lat.

Krótszy czas transportu zwierząt do ubojni

Jeśli chodzi o transport zwierząt, Komisja Europejska planuje przede wszystkim skrócenie maksymalnego czasu transportu i zakaz transportu w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza. W szczególności Komisja Europejska planuje:

  • Zwierzęta przeznaczone na ubój będzie można transportować do rzeźni maksymalnie przez 9 godzin.
  • Zwierzęta nieprzeznaczone do uboju powinny mieć możliwość dłuższego transportu. Najpóźniej po 21 godzinach zwierzęta należy rozładować i do 24 godziny transportu zapewnić im odpoczynek, wodę i karmę. Następnie zwierzęta można ponownie transportować przez kolejnych 21 godzin.
  • Komisja chciałaby zwiększyć obowiązkowy obszar minimalnych wymagań dla transportu różnych zwierząt podczas transportu.
  • Transport zwierząt ciężarnych powinien być zabroniony najpóźniej po 80% okresu ciąży.
  • Nieodsadzone od matki młode zwierzęta, takie jak cielęta lub prosięta, powinny mieć możliwość transportu przez maksymalnie 18 godzin. Po 9 godzinach należy zrobić godzinną przerwę. Podczas tych przerw przewoźnicy powinni karmić zwierzęta mlekiem lub preparatem mlekozastępczym.
  • Zgodnie z propozycjami Komisji stare kury powinny być przewożone w pojeździe maksymalnie przez 10 godzin w temperaturze minimum 15 stopni Celsjusza.
  • Komisja Europejska nie proponuje na razie nowych przepisów dotyczących transportu statkiem.

Transport nocny jest obowiązkowy przy temperaturach powyżej 30 stopni

Komisja Europejska proponuje nowe warunki transportu w ekstremalnych temperaturach. Należą do nich ograniczenie transportu do nocy, gdy temperatura przekracza 30 stopni. Ponadto przy temperaturach poniżej 0°C należy przykryć pojazdy i kontrolować cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dla zwierząt, aby chronić zwierzęta przed wychłodzeniem podczas podróży.

Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5°C, czas transportu łącznie z powyższymi działaniami nie powinien przekroczyć 9 godzin.

Jakie zasady powinny dotyczyć transportu psów i kotów?

Komisja Europejska proponuje także nowe zasady transportu psów i kotów. Minimalny wiek do transportu powinien wynosić około 12 tygodni. Komisja Europejska chce także na nowo uregulować internetowy handel zwierzętami domowymi.

Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt krytykują przede wszystkim to, czego nie obejmuje pakiet Komisji Europejskiej, czyli koniec ery klatkowej w UE.

 

Konstantin Kockerols
Autor Artykułu:Konstantin Kockerols

Wspólna Polityka Rolna

Korespondent top agrar w Brukseli

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 10:58