StoryEditor

Obowiązkowy spis owiec, kóz i świń: jak to zrobić najłatwiej?

Warto przypomnieć, że obowiązkiem posiadacza zwierząt gospodarskich jest coroczne sporządzenie spisu zwierząt w siedzibie stada. Od kilku lat hodowcy bydła nie muszą tego wykonywać. Czas do końca roku!
23.11.2022., 11:11h

Raz na 12 miesięcy należy przeprowadzić inwentaryzację stada – dokonać spisu wszystkich sztuk zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Obowiązek ten dotyczy właścicieli kóz, owiec oraz świń. Warto przypomnieć również, że właściciele drobiu (nawet ci, którzy nie prowadzą gospodarstw rolnych, ale mają drób) muszą ten fakt zgłosić do Powiatowej Inspekcji Weterynarii. https://www.topagrar.pl/articles/drob/zglos-drob-do-piw-inaczej-zaplacisz-wysoka-kare/

 • Spisu owiec i kóz dokonuje się raz na dwanaście miesięcy – jednak nie później niż w dniu 31 grudnia, a ustaloną liczbę zwierząt umieszcza się w księdze rejestracji stada danego gatunku
- Przypominamy, że osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus – nie muszą oni prowadzić ksiąg w formie papierowej - zaznacza ARiMR. 
 • Spisu świń dokonuje się raz na dwanaście miesięcy – jednak nie później niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną liczbę świń umieszcza się w księdze rejestracji stada oraz przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu.

Spis świń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus , ARiMR rekomenduje taki sposób składania spisu.

Jak informuje Agencja w wyjątkowych sytuacjach spis można złożyć w formie papierowej w biurze powiatowym właściwym dla adresu wskazanego w ewidencji producentów lub przekazać pocztą. Formularze papierowe dostępne są w biurach powiatowych, a wersja do samodzielnego wydruku dostępna jest w Dokumentach dotyczących Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

IRZ Plus – zgłoszenia

Spisu zwierząt można dokonać za pomocą portalu IRZ Plus . Z funkcji zgłoszeń należy wybrać jeden z poniższych załączników;

 • Zgłoszenie bydła do rejestru,
 • Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
 • Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
 • Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
 • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Spis stanu stada świń,
 • Zgłoszenie siedziby stada,
 • Raport kontrolny zbioru danych,
 • Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy,
 • Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy,
 • Zgłoszenie kierunku użytkowania bydła.

Wszystkie informacje na temat zakładania konta w IRZ Plus oraz logowania znajdują się na stronie ARIMR. 

Oprac. dkol na podst. ARiMR

Fot. Envato

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 23:41