StoryEditor

Od 2,4 do 70 tys. zł dla hodowców świń: warunki, zasady, wysokość dofinansowań

  Znamy szczegóły nadzwyczajnej pomocy „wojennej” dla hodowców świń. Najmniejsze gospodarstwa mogą liczyć na jednorazową pomoc w wysokości 2,4 tys. zł., a największe nawet na 70 tys. zł. Łącznie hodowcy otrzymają 155 mln. euro.
14.10.2022., 13:10h

Pomoc będzie udzielana w ramach nowego działania „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie to jest jednorazowym, nadzwyczajnym mechanizmem będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej.

Wysokość stawek pomocy

Zaproponowane przez rząd stawki pomocy przedstawiają się następująco:

·       2400 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk,

·       5000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk,

·       10 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk,

·       20 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk,

·       30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk,

·       40 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk,

·       50 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk,

·       60 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk,

·       70 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 600 sztuk – zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Warunki wsparcia

Wsparcie jest udzielana na podstawie unijnych przepisów, które określają także warunki jej udzielenia. I tak wsparcie dotyczy jedynie podmiotów angażujących się w co najmniej jedno z następujących działań służących realizacji celów:

·       gospodarka o obiegu zamkniętym;

·       gospodarka składnikami odżywczymi;

·       efektywne wykorzystywanie zasobów;

·       metody produkcji przyjazne dla środowiska i klimatu.

Dlaczego rynek wieprzowiny?

Zdaniem MRiRW niesprowokowana rosyjska inwazja na Ukrainę zdestabilizowała i tak już niestabilne rynki rolne. Zwiększenie kosztów produkcji wystąpiło w większości sektorów podstawowej produkcji rolnej.

- Jednak to w produkcji świń w cyklu zamkniętym w tym produkcji prosiąt, zwiększenie kosztów ma bardzo silne odziaływanie o potencjalnych nieodwracalnych konsekwencjach. Ponieważ jest to segment gospodarstw opierających swoją działalność o własny materiał rozrodczy, tj. tradycyjnych form chowu trzody opartej na cyklu zamkniętym, tradycyjnych lokalnych rasach, prowadzonych w gospodarstwach rodzinnych o małej i średniej skali produkcji.

Producenci świń w Polsce od kilku lat borykają się z problemem redukcji liczby loch zapewniających dostateczną podaż prosiąt. Spadające równolegle ze spadkiem cen tuczników ceny prosiąt powodują spadek opłacalności w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji prosiąt. Taka tendencja skutkuje wycofaniem się z produkcji gospodarstw, których utrzymanie na rynku jest kluczowe dla zachowania produkcji świń w oparciu o stado podstawowe świń – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, które MRiRW przesłało właśnie do konsultacji społecznych.

Budżet programu

Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z pomocy skorzystać ok. 50 tys. rolników. Budżet nowego działania nie będzie pochodził z nowych unijnych dotacji, ale z oszczędności obecnego budżetu PROW. Będzie to oznaczało ograniczenie budżetów już funkcjonujących działań. Razem na nowe działanie będzie więc przeznaczonych 155 mln euro, w tym 98,6 mln euro z środków UE.

wk
Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 15:09