StoryEditor

Rolnicy do ministra Siekierskiego: Mięso z laboratoriów nie ma nic wspólnego z rolnictwem!

Aż 13 organizacji rolniczych wystosowało do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego apel w sprawie ochrony produkcji żywności w oparciu o gospodarstwa rolne. Związkowcy chcą aby szef MRiRW podczas najbliższego posiedzenia Agrifish w Brukseli przyłączył się do inicjatywy Włoch, Francji i Austri, które chcą uważniej przyjrzeć się produkcji sztucznego mięsa w laboratoriach i jej konsekwencjom dla rolników.
17.01.2024., 16:48h

W liście do ministra Siekierskiego szefowie 13 zwiazków i organizacji rolniczych zwracają uwagę na problem sztucznego mięsa produkowanego w laboratoriach jako zagrożenie dla produkcji rolniczej, bezpieczństwa żywnościowego oraz dobrostanu zwierząt.

Rolnictwo to więcej niż tylko cyfry PKB

Autorzy listu zauważają, że Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt.

- Europejscy rolnicy przyczyniają się do około 1,3%  PKB, jednak nasze wysiłki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększania samowystarczalności oraz dostarczania obywatelom wysokiej jakości i bezpiecznej żywności są dużo większe  niż mogłyby wskazywać na to suche liczby. Stanowimy kręgosłup gospodarki wiejskiej, która produkuje bezpieczną żywność zgodnie ze  zrównoważonymi praktykami wspieranymi przez Wspólną Politykę Rolną (CAP) oraz chronimy  krajobrazy kulturowe i środowisko - czytamy w liście do szefa MRiRW.

Żywnosć z laboratorium zagrożeniem dla rolnictwa

Autorzy listu podkreślają, że ich niepokój budzą  praktyki produkcji żywności opartej na hodowli sztucznych komórek w laboratoriach na całym świecie.

- Jednak te praktyki stanowią zagrożenie dla tradycyjnego  rolnictwa i rzeczywistych metod produkcji żywności, które leżą u podstaw europejskiego modelu rolniczego. Te nowe praktyki obejmują produkcję mięsa przy użyciu technologii komórek macierzystych, które wymagają pobrania tkanki od żywych zwierząt.  Rozwój tej nowej produkcji żywności hodowanej w laboratoriach rodzi wiele pytań, które powinny  być poddane szerokiej debacie publicznej. Szereg pytań jest już częściowo uwzględnionych w przepisach Rozporządzenia (UE) nr 2015/2283 w sprawie nowych produktów spożywczych. Te kwestie są istotne dla przyszłego społeczeństwa, które chcemy budować w Europie i dlatego powinny być one częścią odnowionej i szerokiej debaty w UE dotyczącej mięsa hodowanego w laboratoriach - piszą szefowie 13 związków i organizacji rolniczych w apleu do ministra Siekerskiego.

Mięso z probówki a kwestie etyczne

Autorzy listu odnosząc się do sprawy produkcji mięsa w laboratoriach poruszają także kwestie etyczne.

- Powinniśmy sobie postawić pytanie, czy biorąc  pod uwagę zakaz używania hormonów przy produkcji mięsa oraz zakaz klonowania zwierząt powinniśmy pozwolić na produkcję mięsa w laboratoriach? Czy produkcję mięsa opartego na komórkach można uznać za bardziej przyjazną? Innym zagadnieniem jest kwestia ekonomiczna. Jak zagwarantować opłacalność hodowli zwierząt i obszarów wiejskich? Rolnictwo to system naczyń powiązanych. Do produkcji mięsa w laboratoriach nie potrzeba zbóż i pasz. Rodzi się pytanie, jak zapewnić bezpieczeństwo i niezależność żywnościową? - pytają szefa MRiRW podpisani pod apalem przedstawiciele 13 rolniczych związków i organizacji.

Jak utrzymać łąki i praktyki rolnicze na obszarach górskich?

Ich zdaniem nieunikniona jest również na forum UE i krajowym dyskusja na temat  zrównoważonego rozwoju.

- Jak utrzymać łąki i praktyki rolnicze na obszarach górskich czy innych, gdzie hodowla zwierząt jest jedyną forma użytkowania gleb? Musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest rzeczywisty ślad węglowy technik produkcji mięsa hodowanego w laboratoriach? Poruszone powinny zostać również kwestie społeczne oraz zdrowotne: czy mięso pochodzące z laboratorium nie spowoduje braku możliwości dostępu konsumentów do prawdziwego mięsa,  zwłaszcza tych mniej zamożnych? Jak zagwarantować bezpieczeństwo technologii komórek macierzystych, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia konsumentów? Czy posiadamy wystarczającą wiedzę w tym zakresie? - pytają rolnicy ministra Siekierskiego w swoim liście.

Sztuczne mięso z laboratorium nie ma nic wspólnego z rolnictwem!

Ich zdaniem odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania powinny prowadzić do oceny potencjalnych ryzyk związanych z tymi produktami. Proszą więc szefa MRiRW  o zajęcie stanowiska w tej sprawie i poparcie działań mających na celu szersze podejście do produkcji mięsa produkowanego w laboratoriach.

- W naszej opinii konieczne jest  przejrzyste, oparte na nauce i wszechstronne podejście do oceny rozwoju produkcji sztucznego mięsa. Bezsprzecznie należy stwierdzić, że sztuczne mięso wyprodukowane w laboratoriach nie ma nic wspólnego z rolnictwem i jest zagrożeniem dla milionów gospodarstw  rolnych oraz bezpieczeństwa żywnościowego - czytamy w zakończeniu listu.

Pod apelem podpisali się:

 • Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
 • Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych 
 • Tomasz Obszański, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Rolniczych 
 • Dariusz Goszczyński, Prezes Krajowej Izby Drobiarstwa Izba Gospodarcza  
 • Andrzej Kabat, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
 • Aleksander Dargiewicz Prezes  Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG 
 • Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Rolnej
 • Jerzy Wierzbicki, Prezes  Polskiego Zrzeszenia Bydła Mięsnego 
 • Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego 
 • Witold Choiński, Prezes Zarządu Związku  Polskie Mięso
 • Tomasz Parzybut, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzeźników  i Wędliniarzy RP
 • Paweł Podstawka, Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
 • Łukasz Pergoł, Prezes Partii Twiterowych Rolników 
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. kwiecień 2024 10:20