StoryEditor

Rusza nabór wniosków dla producentów prosiąt! Nawet 70 tys. zł dofinansowania

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa dzisiaj rusza nabór wniosków dla hodowców trzody chlewnej. Można otrzymać nawet 70 tys. zł. Jakie wymagania należy spełnić i ile środków można zdobyć?
10.01.2023., 13:01h

W ramach jednorazowego i nadzwyczajnego mechanizmu hodowcy w ramach „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Według rządu, to jedna z grup szczególnie poszkodowanych. Budżet wsparcia sięga 155 mln euro. 

Hodowcy mają na złożenie wniosków tylko 14 dni, a nabór potrwa od 18 do 31 stycznia 2023 r. Z pomocy skorzystają tylko rolnicy utrzymujący trzodę w cyklu zamkniętym. Można uzyskać od 2,4 tys. do nawet 70 tys. zł. Wysokość pomocy będzie zależeć od wielkości gospodarstwa rolnego mierzonej historyczną skalą produkcji.

Jakie warunki należy spełnić?

O wsparcie może ubiegać się rolnik, który:

 • zgłosił do dnia 15 maja 2022 r. do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk zwierząt gatunku świnia urodzonych w siedzibie stada w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
 • zgłosił do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy do IRZ, oznakowanie co najmniej 1 świni urodzonej w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia od dnia 1 kwietnia 2022 r.;
 • prowadził do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń
 • spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  -prowadzi produkcję ekologiczną
  -przyznano mu pomoc w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,
  -przyznano mu płatność za zazielenienie,
  -zrealizował inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu,
  -zrealizował operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” obejmującą inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu
  -zrealizował operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”,
  - wytwarza energię elektryczną w instalacji OZE,
  - wykonał w gospodarstwie urządzenie wodne do ujmowania wód powierzchniowych, 

Jakie wsparcie otrzyma hodowca w zależności od skali produkcji?

Producenci świń otrzymają jednorazowe, ryczałtowe wsparcie w wysokości:

 • 2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk;
 • 5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk;
 • 10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk;
 • 20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk;
 • 40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk;
 • 50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk;
 • 60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk;
 • 70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 600 sztuk zwierząt gatunku świnia.

Wnioski o przyznanie dotacji składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych. Załączniki można złożyć w biurze powiatowym ARiMR lub dosłane pocztą. 

Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Przyznana kwota pomocy zostanie przekazana na rachunek bankowy rolnika.

dkol/ks

Fot. Kurek

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 03:33