StoryEditor

Smród wokół ustawy „odorowej”

O pracach nad projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolniczego, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, piszemy na bieżąco. Nadal jednak nie milkną krytyczne głosy wokół tego projektu. 
24.05.2019., 15:05h

Nadal jednak nie milkną krytyczne głosy wokół tego projektu. Szczególnie przeciwne tzw. ustawie „odorowejsą organizacje rolnicze. Uważają, że projekt jest nieprzemyślany i uderza głównie w rolnictwo, ponieważ zablokuje wiele zaplanowanych inwestycji. Projekt trafił już do prac rządowych, ale nie został jeszcze zaakceptowany przez Radę Ministrów i może ulec zmianie. 

„Antyodorowcyw natarciu

Resort wyjaśnia, że projekt powstał w odpowiedzi na wzrastającą liczbę wniosków i skarg składanych w związku z emisją odorów z obiektów inwentarskich. Przedstawiona zmiana ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi narażonych na nieprzyjemne zapachy z ferm. Do najbardziej uciążliwych zaliczyli: fermy trzody chlewnej, drobiu i zwierząt futerkowych. Zmiana ustawy miała doprowadzić do pogodzenia możliwości inwestowania na obszarach wiejskich z opinią ludzi mieszkających na wsi, jednak odniosła zupełnie odwrotny skutek. Środowisko mieszkające na wsi jeszcze bardziej się podzieliło. 

Rolnicy tłumaczą

Producenci rolni zwracają szczególną uwagę, że wybudowanie fermy daleko od centrum gospodarstwa generuje większe koszty związane z infrastrukturą. Zdaniem wielu rolników gospodarstwa wielkopowierzchniowe mają być konkurencyjne i muszą się rozwijać, a wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że nie będą miały szansy na rozwój. Ustawa uderzy także w gospodarstwa objęte ASF, ponieważ odbudowa większości z nich nie będzie już możliwa.
Ręce rozkładają również rolnicy, którzy zainwestowali tysiące złotych w inwestycje związane z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę, że kluczowa jest również stosowana technologia. Gdy jest nowoczesna ogranicza emisję nieprzyjemnych zapachów praktycznie do minimum, nawet gdy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Czy da się pogodzić zdanie ludzi pracujących na wsi z ludźmi tylko tam mieszkającymi? Na to pytanie póki co trudno odpowiedzieć. Przypomnijmy, że ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2019 r. 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 22:55