StoryEditor

Spada pogłowie trzody chlewnej w UE. Gdzie spadki są największe?

Według wstępnych danych Eurostatu, pogłowie świń w Unii Europejskiej zmniejszyło się znacząco w 2021 r. Spada liczba trzody chlewnej zarówno w grupach hodowlanych, jak i produkcyjnych. Jak Polska wypada na tle innych krajów?
23.02.2022., 16:02h

Eurostat opublikował pierwsze (dotyczące 14 z 27 państw członkowskich) wyniki dotyczące pogłowia zwierząt w Unii Europejskiej na koniec 2021 r. Tak jak przewidywano, znacząco zmniejszyło się unijne pogłowie trzody chlewnej – utrzymujące się wysokie koszty produkcji przy jednoczesnych niskich stawkach skupu zmusiły wielu hodowców do zmniejszenia stad lub likwidacji produkcji.

Znaczący spadek pogłowia świń w całej UE

Liczba świń utrzymywanych w krajach, których produkcja stanowi 60% całego pogłowia UE, spadła o 5,78 mln lub 6,4% do 84,06 mln zwierząt w porównaniu rok do roku. Pogłowie loch zmniejszyło się o 416 tys. lub 6,2% do 6,31 mln sztuk

Jednocześnie należy zauważyć, że Hiszpania, jako największy producent trzody chlewnej w UE, nie dostarczyła do Eurostatu jeszcze żadnych danych liczbowych za ubiegły rok. Większość tamtejszych analityków nie spodziewa się znacznego spadku pogłowia. 

Według aktualnie dostępnych danych, pogłowie trzody chlewnej spadło we wszystkich krajach UE – z wyjątkiem Cypru, który ma jednak niewielki udział w produkcji.

Minus także w Niemczech

W ujęciu bezwzględnym spadek liczebności był największy w Niemczech, o 2,45 mln lub 9,4% do 23,62 mln zwierzątW ujęciu względnym jednak spadek w Polsce był jeszcze silniejszy i wyniósł 12,7% do 10,24 mln sztuk

Wśród większych producentów wieprzowiny, w Holandii odnotowano 5,8% zmniejszenie pogłowia do 10,87 mln świń, we Francji 3,4% spadek do 12,94 mln zwierząt, w Belgii spadek o 2,8%. W Danii pozytywny trend z poprzednich lat został przełamany, ponieważ pogłowie zmalało o 1,8% do 13,15 mln świń w porównaniu do grudnia 2020 r.

Mniej loch hodowlanych

Liczba loch hodowlanych, mająca znaczenie dla dalszego rozwoju produkcji, spada podobnie do całej populacji. Według wstępnych danych Eurostatu, najgorzej było w Polsce, gdzie producenci w ciągu roku zredukowali pogłowie loch o około jedną piątą do zaledwie 654 tys. zwierząt. 

W porównaniu ze średnią UE, ponadprzeciętnie spadła również liczba loch w Niemczech, a mianowicie o 7,3% do 1,57 mln sztuk. We Francji i Danii hodowcy zredukowali stada o 3,8% i 3,0%. Spadek w Holandii był bardziej umiarkowany i wynosił 1,8% do 910.000 loch.

Więcej loch tylko w Finlandii

Jak dotąd jedynym krajem, w którym odnotowano wzrost pogłowia loch, była Finlandia, gdzie ich liczba wzrosła o 4,6% rok do roku do 93 000 sztuk. Ponieważ w momencie przeprowadzania badania statystycznego nie było perspektyw na odpowiednio wysokie ceny prosiąt, liczba zapłodnionych loch na koniec 2021 r. wyniosła 7,0%, a więc znacznie poniżej poziomu z roku poprzedniego.

Przewidywany negatywny trend w 2022 roku

Mimo, że nadal brakuje wyników spisu zwierząt hodowlanych z kilku krajów, zwłaszcza w Hiszpanii, już widać zauważalny spadek produkcji wieprzowiny w UE w 2022 r. Potwierdza to również fakt, że liczba tuczników między 20 a 50 kg w momencie liczenia była o 1,2 mln (6,4%) niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Liczba prosiąt poniżej 20 kg, które mogą trafić na rynek jako świnie rzeźne od marca, spadła o ponad 1,4 mln sztuk, czyli 5,0%.

W Chinach pogłowie świń stale rośnie

Tymczasem odwrotny trend utrzymuje się w Chinach, gdzie pogłowie trzody chlewnej rośnie, jednocześnie napędzając przemysł paszowy. Całkowita produkcja pasz wzrosła tam o 16,1% do 293,4 mln ton w porównaniu z 2020 r. Najważniejszym rynkiem zbytu dla producentów pasz jest hodowla świń.

Jak niedawno podało chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Paszowego, ze względu na wyższe ceny trzody, sprzedaż pasz wzrosła nawet o 29,3% do równowartości 170 miliardów euro. Według stowarzyszenia, produkcja mieszanek paszowych wzrosła o 17,1% do 270,2 mln t, a koncentratów o 2,4% do 15,5 mln ton. Ponadto wyprodukowano 14,8 mln ton dodatków paszowych; było to o 6,2% więcej niż w roku poprzednim.

Branża wieprzowa napędza rynek chiński

Dla hodowców trzody chlewnej, w Chinach wyprodukowano około 130,8 mln ton pasz, prawie o połowę więcej niż w 2020 roku. W 2021 roku działało łącznie 957 zakładów produkcyjnych, każdy o wydajności ponad 100 000 ton paszy rocznie; to o 208 więcej niż w roku poprzednim. Największy zakład wyprodukował 1,25 mln t. 

oprac. al na podst. topagrar.com
fot. pixabay

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 09:03