StoryEditor

Zwrot kosztów na certyfikację

Do 3 grudnia br. w terenowych oddziałach KOWR producenci świń będący aktualnie uczestnikami Systemu QAFP, bądź ubiegający się o przystąpienie do niego, mogą składać wnioski o zwrot kosztów poniesionych na certyfikację. 
27.11.2020., 14:11h

Szczególnie w tak trudnym okresie, producenci chcąc wyróżnić swoją produkcję, szukają możliwości budowania  przewagi konkurencyjnej. Szansą na wyróżnienie się na rynku może być certyfikacja w Systemie QAFP - krajowym systemie jakości żywności. Zwłaszcza, że od kilku lat obserwujemy wzrost świadomości i wiedzy wśród konsumentów, którzy zwracają uwagę na jakość kupowanego mięsa, poszukują produktów wiarygodnych, sprawdzonych pod względem pochodzenia i o potwierdzonym wysokim dobrostanie zwierząt. 

 

Zachętą do przystąpienia do Systemu QAFP jest zagwarantowany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 100% zwrot kosztów certyfikacji. 

Do 3 grudnia br. w terenowych oddziałach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa producenci świń będący aktualnie uczestnikami Systemu QAFP, bądź ubiegający się o przystąpienie do Systemu, mogą składać wnioski o zwrot kosztów poniesionych na certyfikację. Nabór organizowany jest w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Według Administratora Systemu - 
Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, posiadanie certyfikatu w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP ma pozwalać hodowcom trzody chlewnej na wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku i na utworzenie trwałych powiązań handlowych. Rolnik przystępujący do systemu jakości może ustabilizować relację z odbiorcą zwierząt oraz zyskać możliwość wyższego zarobku. W ten sposób rolnicy mogą funkcjonować w bardziej bezpiecznym i przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę na długofalowe efekty udziału w systemach jakości, takie jak zmniejszenie kosztów produkcji, łatwość zbytu czy wyższą cenę żywca. 

 

Dodatkowo producenci trzody chlewnej biorący udział w Systemie QAFP oferują powtarzalny produkt wysokiej jakości, który jest pożądany na rynku. 

Wszystkie wymogi wpływające na wyższą jakość żywca wieprzowego w Systemie QAFP są szczegółowo opisane w zeszycie branżowym “Kulinarne mięso wieprzowe” dostępnym na stronie: www.qafp.pl. System integruje kolejne ogniwa łańcucha produkcyjnego zaczynając od hodowli, żywienia i warunków chowu zwierząt przez transport, ubój, rozbiór, przetwórstwo i pakowanie, a na transporcie i sprzedaży produktu finalnego kończąc.

 

W Systemie QAFP praca nad kształtowaniem wysokiej jakości mięsa rozpoczyna się już w gospodarstwie u hodowcy i obejmuje 3 główne filary:

 

GENETYKĘ 

Trzoda chlewna przyjęta do tuczu powinna spełniać poniższe warunki:

1. – Warchlaki przyjęte do tuczu powinny pochodzić z krzyżowania towarowego – dwurasowego i/lub trzyrasowego (szczegóły znajdują się w zeszycie branżowym „Kulinarne mięso wieprzowe” dostępnym na stronie www.qafp.pl). 

2.   – Zwierzęta muszą posiadać świadectwa pochodzenia i być wolne od recesywnych genów RYR1T oraz RN-.

 

ŻYWIENIE 

Na 3 tygodnie przed odstawieniem świń do ubojni obowiązuje zakaz stosowania w paszach: 

Ø   – mączek rybnych

Ø   – wywarów gorzelnianych

Ø   – serwatki

– i ograniczenie śruty kukurydzianej i makuchów rzepakowych.

System zakazuje stosowania w żywieniu antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu oraz określa zakończenie tuczu przy osiągnięciu masy ciała na poziomie 95-135 kg.

 

DOBROSTAN 

Hodowla świń w systemie QAFP gwarantuje zapewnienie najwyższych standardów dobrostanu zwierząt. Gospodarstwa znajdują się pod stałym nadzorem lekarza weterynarii. 

Na każdym etapie chowu i  transportu ogranicza się stres i przemęczenie zwierząt. W Systemie QAFP określono szczegółowo parametry mikroklimatyczne w chlewni dt. m.in. zakresu temperatur, poziomu hałasu, natężenia światła oraz poziomu stężenia gazów. 

 

Producentów zainteresowanych certyfikacją w Systemie QAFP zapraszamy do kontaktu z Administratorem Systemu - Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 16:13