StoryEditor

Agritechnica 2019: Inteligentne zakładanie ścieżek wg Väderstad

Tempo WideLining to pierwszy na świecie system wytyczania ścieżek technologicznych, dzięki któremu operator może rozprowadzać gnojowicę w uprawie kukurydzy na kiszonkę, nie zmniejszając potencjalnego plonu z tego pola. Nie trzeba już wyłączać sekcji wysiewających w ścieżkach dla wozu asenizacyjnego, lecz system WideLining automatycznie zmieni rozstawę sekcji w siewniku punktowym Väderstad.
10.11.2019., 13:11h

Ścieżki technologiczne zostają wytyczone poprzez dostosowanie za pomocą układu hydraulicznego położenia czterech sekcji wysiewających na ramie siewnika. Odległość między sekcjami sąsiadującymi ze śladami o szerokości 1050 mm zmniejszy się z 750 mm do 600 mm, a taka zmniejszona rozstawa nie zaszkodzi, gdy chce się uzyskać wysokie plony kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę.

System WideLining działa w pełni automatycznie i jest zintegrowany z systemem Väderstad E-Control wykorzystywanym do sterowania pracą maszyny za pomocą iPada. Po uruchomieniu systemu WideLining maszyna przeprowadzi konieczne obliczenia na podstawie parametrów pola i automatycznie dostosuje położenie sekcji wysiewających, aby ścieżki technologiczne zostały wytyczone na podstawie szerokości roboczej wozu asenizacyjnego. Podczas wysiewu kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę za pomocą siewnika z ośmioma sekcjami wysiewającymi, a do tego używając wozu asenizacyjnego z dozownikiem o szerokości roboczej 18 m, system Väderstad WideLining pozwala wysiać o 8,3 proc. nasion więcej niż przy zastosowaniu rozwiązań obecnie dostępnych na rynku. Od drugiej połowy 2020 roku w system WideLining będą wyposażane wszechstronne siewniki punktowe Väderstad Tempo V 6-12 przeznaczone do siewu z dużą prędkością.

Piotr Jurek

Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Bebaredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 09:30