Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

Obrazek

Wojskowa Akademia Techniczna wesprze działalność przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych. Działania mają przyczynić się do wsparcia rodzimych producentów maszyn i urządzeń rolniczych oraz edukacji młodzieży.

Krzysztof Gębski17 lutego 2022, 18:00

9 lutego b.r. w Toruniu Wojskowa Akademia Techniczna zawarła porozumienie z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Umowa ta przewiduje zapoczątkowanie i realizowanie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy. Zakłada również współpracę w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów szkół średnich oraz staży i praktyk dla studentów.

Zalążkiem współpracy było udostępnienie w ubiegłym roku przez WAT elementów bazy laboratoryjnej w celu przeprowadzenia przez PIGMUiR zajęć praktycznych z zakresu budowy i eksploatacji hydrotronicznych układów napędowych. Obecnie w ramach realizacji projektu „Inkubator 4.0”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, opracowywane jest w Akademii mobilne stanowisko laboratoryjne do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Wdrożeniem stanowiska zainteresowana jest PIGMUiR.


Podczas spotkania, które poprzedziło podpisanie porozumienia, płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT podkreślił, iż Wojskowa Akademia Techniczna dysponuje licznymi, doskonale wyposażonymi laboratoriami i współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi, w tym także z firmami branży rolniczej.


Zadania PIGMiUR, które przedstawił prezes Józef Dworakowski, to m.in. integracja firm  branży, reprezentowanie wspólnych interesów, wymiana doświadczeń, koordynacja działań firm zrzeszonych w Izbie, współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, organizacja specjalistycznych szkoleń i seminariów, a także promocja firm z branży – w tym organizacja wystaw rolniczych, m.in. targów Agro Show.


Izba wspiera kształcenie przyszłych pracowników, m.in. specjalistów w zakresie mechaniki, którzy przyczynią się do rozwoju branżowych firm krajowych. Źródłem ich pozyskiwania są szkoły. Nie dysponują one jednak wystarczającym zapleczem badawczo-laboratoryjnym. Nie posiadają go też firmy krajowe zrzeszone w PIGMUiR. Izba liczy w tym obszarze na owocną współpracę z WAT.

 Picture of the author
Autor Artykułu:Krzysztof Gębski
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)