StoryEditor

Wykorzystanie mikrobiologii: jak bakterie pomagają w uprawie?

Uprawę gleby trzeba dostosować do różnych sytuacji polowych i typów gleb. Jak wykorzystać mikrobiologię w uprawie?

Zmiana klimatu, w tym susze rolnicze czy okresowe nadmiary wody, są dużym wyzwaniem dla poprawnej uprawy gleby, utrzymania w niej materii organicznej, wody, a zwłaszcza odtwarzania zawartości próchnicy. Jak osiągnąć te cele i w jakich warunkach uprawiać pola, jak zagospodarować międzyplony – były to tematy sesji Uprawa i technika II, podczas VIII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.

Wykorzystać mikrobiologię

W 1 g gleby znajduje się 6–8 tys. rodzajów bakterii. Ich masa wynosi od 3 t do 20 t/ha. Występują najliczniej w strefie bezpośrednio przylegającej do korzeni, tzw. ryzosferze, gdzie rozkładają i mineralizują materię organiczną, uwalniają trudno dostępne składniki pokarmowe, uczestniczą w tworzeniu struktury gleby, czy detoksykują szkodliwe substancje.

image

Paweł Kossakowski, Chemirol

FOTO: Beba

Efekty te można wspomóc, stosując specjalistyczne produkty mikrobiologiczne, np. Bakto Kompleks oferowany przez firmę Chemirol, który przyspiesza rozkład materii organicznej i wspiera tworzenie próchnicy. Zawiera 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus, wyselekcjonowanych z polskich gleb. Kolejny firmowy biopreparat – Bakto ProFOS, z bakteriami Bacillus megaterium, wspomaga odżywianie roślin. Mikroorganizmy dzięki wytwarzanym metabolitom przekształcają fosfor zapasowy (niedostępny dla roślin) do przyswajalnej formy jonowej (H2PO4), stymulując w naturalny sposób aktywność biologiczną gleby i rozwój roślin.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Beba
redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Krzysztof Gębski
Autor Artykułu:Krzysztof Gębski

redaktor top agrar Polska w dziale "Technika".

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 09:13