StoryEditor

Apel o zakwalifikowanie facelii i gryki jako upraw proekologicznych

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zaapelowało o rozszerzenie katalogu obszarów proekologicznych o grunty z roślinami miododajnymi obsiane facelią i gryką. Obecnie rolnicy otrzymują płatności obszarowe w związku z wysianiem roślin miododajnych na gruntach ugorowanych.
30.07.2020., 16:07h
Ugorowanie to może odbywać się wyłącznie od 1 stycznia do 30 września danego roku, zaś rolnicy zobowiązani są do wysiania ścisłego katalogu mieszanek roślin. Skutek jest taki, że ich zainteresowanie tego rodzaju wsparciem jest bardzo znikome.

Właśnie dlatego delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskują o poszerzenie tego katalogu o facelię i grykę wysiewaną w czystym siewie w plonie głównym z możliwością zbioru nasion jako elementu obszaru proekologicznego (obszaru EFA). LIR jest zdania, że rolnicy uprawiający owe rośliny powinni mieć też możliwość stosowania środków ochrony roślin, oczywiście takich, które nie będą miały szkodliwego wpływu na owady zapylające.

– Wprowadzenie nowego elementu EFA przyniesie szereg pozytywnych skutków. Zwiększy dostępność bazy pokarmowej owadom, głównie pszczołom. Ponadto, powiększając areał facelii i gryki, korzystnie wpłynie na bioróżnorodność gleb. Rośliny te uprawiane w plonie głównym przynoszą też wiele korzyści glebie. Chronią ją przed utratą wilgoci, zostawiają duże ilości materii organicznej, poprawiają jej właściwości fitosanitarne oraz powodują większą populację mikroorganizmów w środowisku glebowym – czytamy w uzasadnieniu stanowiska delegatów LIR.

as

Fot. Biernacki
Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 21:14