StoryEditor

Bionawozy: możliwości stosowania i perspektywy wdrażania w rolnictwie

Wysokie ceny nawozów mineralnych powodują wzrost zainteresowania nawozami biologicznymi. Polscy naukowcy pracują także nad dobrymi praktykami ich stosowania. Ale ministerstwo rolnictwa podkreśla, że postulowane przez radykalne środowiska proekologiczne zupełne odejście od stosowania nawozów mineralnych i całkowite przejście na rolnictwo ekologiczne jest niemożliwe.  
08.02.2023., 11:02h

Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa MRiRW przedstawiło informację nt. zastosowania bionawozów w polskim rolnictwie oraz perspektyw ich wdrażania, zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Bionawozy alternatywą i uzupełnieniem dla nawozów

Termin BIONAWOZY nie został zdefiniowany w obowiązujących aktach prawnych, jednak zgodnie z ogólnie dostępną definicją BIONAWOZY to preparaty na bazie surowców pochodzenia naturalnego, zawierające:

  • aminokwasy,
  • cukry, witaminy,
  • fitohormony,
  • enzymy
  • makro- i mikro-elementy,
  • a często także mikroorganizmy lub ich metabolity korzystnie wpływające na wzrost i plonowanie roślin.

Bionawozy są skuteczną, częściową alternatywą dla nawożenia mineralnego. Innowacyjne bionawozy wzbogacone mikrobiologicznie są wdrażane do praktyki ogrodniczej i rolniczej w celu poprawy wzrostu i plonowania roślin uprawnych oraz żyzności gleby. Są to preparaty pochodzenia naturalnego (roślinnego lub zwierzęcego), bezpieczne dla ludzi i środowiska. Produkowane są na bazie materii organicznej, ekstraktów roślinnych i pożytecznych mikroorganizmów (bakterie, grzyby mikroskopowe i grzyby mykoryzowe).

Rośnie popularność bionawozów

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie produkcją i konsumpcją żywności ekologicznej, co jest wyrazem wzrostu świadomości konsumentów w kontekście ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Ponadto, jednym z bardzo ważnych celów współczesnego rolnictwa, zwłaszcza ekologicznego, jest utrzymanie gleb w wysokiej kulturze, między innymi przez dobór odpowiednich metod nawożenia, dlatego zainteresowanie rynku bioproduktami dynamicznie wzrasta, co stwarza potrzebę wdrożenia do praktyki rolniczej nowych bionawozów w tym produktów mikrobiologicznych.

Nowe praktyki

W Zakładzie Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach opracowano i wdrożono do praktyki ogrodniczej i rolniczej mikrobiologiczne technologie uprawy roślin ogrodniczych i rolniczych oraz poprawy jakości gleb. Zaproponowane innowacyjne technologie są unikalne w kraju i w skali międzynarodowej. Nowe technologie obejmują opracowanie naturalnych produktów wzbogaconych mikrobiologicznie, takich jak: bionawozy i polepszacze glebowe, komposty oraz metod ich stosowania w zróżnicowanych warunkach uprawy polowej lub szklarniowej różnych gatunków roślin ogrodniczych i rolniczych.

Dotychczas opracowane technologie znajdują zastosowanie przede wszystkim na glebach zakwaszonych, o dużej intensywności upraw roślin ogrodniczych, gdzie brak jest możliwości przeprowadzenia powszechnie zalecanego zmianowania, w sytuacji wystąpienia choroby replantacyjnej, a także na glebach przygotowywanych pod nowe uprawy.

Powstał SYMBIO-BANK

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach powstał pierwszy w Polsce i największy w Europie bank symbiotycznych mikroorganizmów: grzybów mykoryzowych, grzybów strzępkowych, drożdży oraz pożytecznych bakterii glebowych, wyizolowanych z ryzosfery roślin ogrodniczych, rosnących w różnych warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Wykazano dużą skuteczność pożytecznych mikroorganizmów zgromadzonych w zasobach SYMBIO BANK-u w stymulacji wzrostu wegetatywnego i plonowania roślin truskawki, jabłoni, wiśni, ogórka i pomidora oraz innych gatunków roślin ogrodniczych.

Najbardziej efektywne szczepy tych mikroorganizmów są komponentami nowo opracowanych preparatów biologicznych: biostymulatorów, bionawozów, kompostów i inokulów bakteryjno-mykoryzowych.

Szersze informacje nt. zbioru zaleceń i dobrych praktyk w zakresie bionawożenia i ochrony bioróżnorodności pożytecznej mikroflory glebowej w uprawach ogrodniczych  oraz współpracy Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa-PIB z producentami nawozów można znaleźć na stronie http://www.inhort.pl/bionawozy/

Jaka przyszłość bionawozów ?

Ministerstwo rolnictwa podkreśla, że w związku z procesami zachodzącymi obecnie na globalnych rynkach, w szczególności związanych ze wzrostem cen nawozów mineralnych oraz tendencjami w strategiach UE, takich jak Zielony Ład, mówiących o potrzebie redukcji wykorzystania nawozów mineralnych istnieje potrzeba wdrożenia alternatywnych technologii nawożenia. Przyszłość nawożenia będzie opierać się na stosowaniu nawozów wolnodziałających i o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych, nawozów/produktów zawierających mikroorganizmy/aminokwasy i inne związki biologicznie czynne, sprzyjające optymalizacji nawożenia.

- Postulowane przez radykalne środowiska proekologiczne zupełne odejście od stosowania sztucznych środków produkcji (nawozów mineralnych) i całkowite przejście na rolnictwo ekologiczne jest niemożliwe, ponieważ nie zapewni ono wystarczającej ilości żywności koniecznej do wyżywienia globalnej populacji. Dlatego perspektywiczne jest zrównoważone stosowanie wszystkich rodzajów nawozów: mineralnych i organicznych oraz optymalizacja nawożenia poprzez rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie innowacyjnych bionawozów – podsumowuje resort rolnictwa.

W związku z tym, w przyszłości należy spodziewać się na większą skalę, niż dotychczas, stosowania nawozów organicznych i mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie w celu stymulacji wzrostu i plonowania roślin.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 14:41