StoryEditor

Do kiedy obornik można stosować na TUZ?

Resort rolnictwa poinformował o ewentualnym wydłużeniu terminów stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych na gruntach ornych do 30 listopada. A jak jest w przypadku trwałych użytków zielonych?
10.11.2021., 16:11h

Na gruntach ornych możliwe jest wydłużenie terminu zastosowania nawozów naturalnych do 30 listopada gdy warunki polowe wcześniej nie pozwoliły na przeprowadzenie tego zabiegu. Jednak w przypadku trwałych użytków zielonych jest nieco inaczej.

W ostatnim czasie do naszej redakcji napływały pytania czytelników dotyczące terminu stosowania nawozów naturalnych na trwałych użytkach zielonych. Zgodnie z przepisami zawartymi w tzw. programie azotanowym w tabeli nr. 2 (Dz.U. 2020 poz. 243) nawozy azotowe mineralne i nawozy płynne naturalne (gnojowica i gnojówka) można stosować na trwałych użytkach zielonych w terminie od 1 marca do 31 października, natomiast nawozy naturalne stałe od 1 marca do 30 listopada.

Nawozy naturalne stałe, jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” stanowi obornik – mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą, oraz pomiot ptasi – odchody drobiu z bezściołowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Późne nawożenie na gruntach ornych

MRiRW informuje, że rolnik samodzielnie powinien ocenić możliwości zastosowania nawozów na gruntach ornych w terminie późniejszym niż wynika wprost z rozporządzenia. Powodem może być brak możliwości nawożenia lub utrudnienie zbiorów przedplonu, jeżeli wystąpiło zbyt duże uwilgotnienie gleby lub susza (wówczas można stosować dowolny nawóz, ale nie później niż do 30 listopada). Należy pamiętać o tym, żeby gleba nie była zmarznięta, pokryta śniegiem, ani zalana wodą.

Drugim powodem do usprawiedliwienia późniejszego stosowania nawozów na gruntach ornych może być późniejszy termin zbioru np. kukurydzy ziarnowej, buraka cukrowego lub warzyw. W tym przypadku okres dopuszczenia stosowania nawozów trwa do końca kalendarzowej jesieni, a więc 21 grudnia. W przypadku stosowania nawozów pod zakładanie uprawy jesienią po późno zbieranych ww. przedplonach dopuszczalna dawka azotu nie powinna przekroczyć 30 kg/ha azotu. Można za to zastosować dowolny nawóz wieloskładnikowy (np. typu nitrofoska czy fosforan amonu), także naturalny, jednak nie wolno stosować nawozu jednoskładnikowego, np. saletry czy mocznika. Należy ponadto szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Dokumentowanie polegać może na notatkach w tabelach programu azotanowego lub jako inna dowolna forma zapisów.

dkol

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 08:37