StoryEditor

III Krajowe Dni Pola w Płońsku – mnogość poletek i firm wystawowych

  Po dwóch latach zastoju w masowych imprezach polowych, firmy i instytucje rolnicze ruszyły z werwą do ich ponownego organizowania. Przykładem takiego wydarzenia są np. III Krajowe Dni Pola, które odbyły się 11–13.06.2022 r. w Płońsku, oddziału Poświętne MODR.
13.06.2022., 15:06h
Na prawie 30 ha pól doświadczalnych i powierzchni wystawienniczej można było zwiedzać kolekcje, m.in. 65 odmian rzepaku ozimego, 79 pszenicy ozimej, 62 roślin wiechlinowatych, 39 roślin strączkowych, 37 ziemniaka, 117 kukurydzy oraz ciekawy zbiór starych odmian zbóż. Łącznie było to 1060 poletek z 692 odmianami roślin uprawnych, a liczba wystawców przekroczyła 50.
Dla firm hodowlano-nasiennych była to okazja do zaprezentowania nowych odmian. W kolekcji Corteva (Pioneer) są to mieszańcowe odmiany rzepaku PT299 i PX141. Pierwsza charakteryzuje się m.in. silnym wigorem początkowym, szybką regeneracją uszkodzeń zimowych i podwyższoną tolerancją na zgniliznę kapustnych, ma gen Rlm3. Druga ma również tą właściwość, a ponadto wykazuje podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn, wyleganie i straty zimowe.

Firma Lidea ma np. w swojej ofercie mieszankę dwóch odmian rzepaku ozimego (ES Capello i ES Alicja, jako wabik) oraz roślin bobowatych. Kompozycja ta chroni częściowo uprawy przed stratami powodowanymi przez słodyszka rzepakowego oraz pozwala ograniczyć nawożenie azotowe o ok. 40 kg/ha. Firmowym przedplonem dla zbóż, kukurydzy, buraka cukrowego, warzyw czy rzepaku może być natomiast mieszanka międzyplonowa Lidcover Lego20. Zawiera ona 7% olejarki abisyńskiej (ramtil), 55% owsa szorstkiego, 27% wyki siewnej, 5% facelii błękitnej i 6% koniczyny aleksandryjskiej. Zdaniem przedstawicieli firmy mieszanka ma działanie strukturotwórcze, produkuje dużo biomasy, wiąże składniki pokarmowe i ma dość wysoką wartość paszową.

Z kolei nowością hodowli Limagrain są np. odmiany rzepaku LG Alledor i LG Apollonia. Pierwsza jest wysoko odporna na kiłę kapusty, ma gen tolerancji na wirus żółtaczki rzepu (TuYV) oraz gen Rlm7, poprawiający odporność roślin na sprawcę suchej zgnilizny kapustnych. LG Apolonia ma również geny TuYV i Rlm7 oraz wykazuje podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i zdolność do optymalnego wykorzystania azotu (N-Flex).

Nowymi odmianami w ofercie firmy IGP jest np. pszenżyto ozime Ozean
. Wyróżnia się ona wysokim plonowaniem, zdrowotnością, zwłaszcza na sprawców mączniaka prawdziwego, septoriozy liści rdzy żółtej, rdzy brunatnej i fuzariozy kłosów. Nowością firmy w jęczmieniu ozimym jest natomiast 2-rzędowa odmian Bianca o grubym ziarnie. Charakteryzuje ją wysoka odporność na wyleganie, sprawców mączniaka, plamistości siatkowej, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy, a zwłaszcza ramularii.

Firma RAGT proponuje z kolei rolnikom nową, silnie krzewiąca się odmianę pszenicy ozimej RGT Diplom
(patrz zdjęcie). Jej szczególnymi zaletami jest np. wysoka odporność na wyleganie i okresową suszę. Nadaje się do wczesnych i opóźnionych siewów, do uprawy w monokultorze, czy po kukurydzy. W rzepaku ozimym status nowości ma m.in. odmiana Kocazz, o podwyższonej tolerancji na kiłę kapusty, zgniliznę twardzikową i o wysokiej odporności na wyleganie. 

Z ubiegłorocznej rejestracji pochodzą natomiast 2-rzędowa, pastewna odmiana jęczmienia ozimego Ricky (patrz zdjęcie) i żyto ozime SM Temisto, wywodzące się z HR Smolice. Zarejestrowane w tym roku to z kolei populacyjne odmiany rzepaku ozimego Bachus i Tom. „Król winobrania” wyróżnia się wysokim plonowaniem, odpornością na wyleganie, bardzo dobrą zimotrwałością i zdrowotnością. Druga odmiana również należy do wysoko i stabilnie plonujących, wykazujących dobrą odporność na wyleganie oraz dobrze adoptujących się do zmiennych warunków glebowych i klimatycznych. 

Jedną z nowości oferowanych przez firmę Saaten-Union jest odmiana słonecznika Alexa SU. Jest to mieszaniec średnio wczesny, tolerujący herbicyd tribenuron metylu, o dobrej odporności na choroby.

Interesująca okazała się także kolekcja starych odmian zbóż, gdzie można było zobaczyć m.in. pszenicę orkisz Witras, pszenicę płaskurkę Wernal (patrz zdjęcie), pszenicę zwyczajną Zebra, czy jęczmień zwyczajny Przeworski.

Nową szatę graficzną swoich produktów przedstawiła ponadto firma Anwil. Każdy z wytwarzanych we Włocławku nawozów otrzymał nowe kolorowe logo. Charakterystycznym jego elementem jest kropka, jako symbol granuli nawozu, dla każdego z produktów w innym kolorze. Niebieski ma nawóz Anvistar (saletra amonowa), żółty Canvil S, a jasnozielony Canvil Mg (saletrzak).

Ciekawym rozwiązaniem prezentowanym na III KDP w Płońsku było mikrofalowe urządzenie prototypowe skonstruowane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” przez ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przeznaczone do niszczenia chwastów inwazyjnych, w tym barszczu Sosnkowskiego (patrz zdjęcie). Jest to zdalnie sterowany robot o bardzo niskim nacisku jednostkowym na powierzchnię. Mikrofale emitowane przez jego anteny tubowe są w stanie zniszczyć rośliny w każdej fazie wzrostu wegetatywnego. Trwale ograniczają też zdolność kiełkowania nasion tego chwastu, czego dotychczas nie uzyskano żadną inną metodą.

Innym nowatorskim rozwiązaniem jest robot rolniczy Hugo. To wielozadaniowa platforma samojezdna, umożliwiająca powschodową biostymulację roślin oraz punktowe aplikacja dowolnej cieczy roboczej. Zastosowana technologia pomaga rozwiązywać niektóre problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy, tj. susza glebowa, czy obecność patogenów, poprzez pobudzanie roślin do wzrostu i zwiększenie ich odporności na patogeny. Obecnej trwają też badania nad biostymulacją laserową nasion i powschodowo roślin w warunkach polowych. 
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 16:10