StoryEditor

Jak nawozić w systemie strip-till?

Pasowa uprawa gleby zdobywa coraz więcej zwolenników. Wiemy już wiele o samej technologii uprawy gleby w tym systemie, ale czy dobrze dobieramy nawozy i ich dawkę?
26.03.2019., 12:03h
Strategia nawożenia w systemie uprawy pasowej gleby (strip-till) zależy od wybranego systemu. Większość dostępnych agregatów do pasowej uprawy roli umożliwia wgłębne stosowanie nawozów mineralnych pod przyszły rząd roślin.
Ulokowanie nawozu w okolicy głównej masy korzeniowej poprawia stopień jego wykorzystania, szczególnie w przypadku fosforu, który bardzo słabo przemieszcza się w glebie. W tej technologii uprawy odległość składnika od nasion jest zazwyczaj na tyle duża, że byłaby  możliwość zastosowania całej dawki.
Nawożenie zlokalizowane można przeprowadzić na różnych głębokościach, tj. podczas siewu na 5–10 cm (nawożenie płytkie, tzw. pod korzeń), albo podczas spulchniania gleby w pasach na głębokość 15–30 cm (nawożenie wgłębne).

Jak reagują korzenie na różne składniki pokarmowe?

Zlokalizowane umieszczenie składników pokarmowych nie zawsze musi prowadzić do zmiany architektury systemu korzeniowego. Wiele zależy od rodzaju nawozu, a raczej składnika pokarmowego oraz jego formy, jaką zastosujemy w nawożeniu zlokalizowanym. W przypadku potasu i magnezu korzenie nie wykazują reakcji, rosną raczej przypadkowo bądź też nakierowane są na nawóz na skutek uprawy gleby.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku formy amonowej – rozwijający się korzeń trafiając na jego zasób w glebie, reaguje tworzeniem nowych korzeni bocznych. Natomiast przy zlokalizowanym podaniu fosforu bądź azotu w formie azotanowej rośliny wykształcają tylko dłuższe korzenie, bez zwiększenia ich liczby. Oznacza to, że w nawożeniu wgłębnym powinniśmy stosować składniki pokarmowe, które wpływają na architekturę systemu korzeniowego.

Wabik dla korzeni

Nawozy możemy podzielić pod względem „atrakcyjności” dla systemu korzeniowego na:
* nieprzyciągające korzeni, jak np. potas i magnez, które ich nie wabią, dlatego  nie zmieniają architektury systemu korzeniowego;
* „wabiące” do siebie korzenie, jak np. fosfor (fosforany) i forma amonowa, powodując, że rosną one w ich kierunku, a rośliny wytwarzają znacznie więcej i dłuższych korzeni.
Z tego względu depozyt nawozowy ze składnikami pokarmowymi nieatrakcyjnymi dla korzeni (K i Mg) powinien być umieszczany pod rośliną, aby rośliny mogły go pobrać. Ewentualnie, można zmieszać składniki bez działania wabiącego z tymi o działaniu wabiącym, tzn. fosforem lub formą amonową.

Więcej na temat nawożenia w systemie strip-till, zasady doboru nawozów, składników pokarmowych i ich form przeczytacie w najbliższym numerze „top agrar” (4/2019) na str. 128-133. mwal

Fot. Bauer

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 18:33