StoryEditor

Jak ograniczyć zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego?

Już 7 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna, w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.
31.10.2018., 09:10h
Na konferencji zaprezentowany zostanie projekt pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, który zostanie omówiony przez dr Monikę Szymańską – prezesa FDPA.

Program tej konferencji jest bardzo bogaty. Najpierw dr Tamara Jadczyszyn z IUNG w Puławach przedstawi przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie.

Następnie dr inż Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wygłosi prelekcje pt.:„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Będzie ona dotyczyła nowych regulacji prawnych i ich konsekwencje dla rolników.

Z kolei dr Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmie się powiązaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) i „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”

Po prezentacjach odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący środowiskowego i klimatycznego aspektu wdrażania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego i zapobieganiu dalszych zanieczyszczeń.

W drugiej części spotkania dr Monika Skowrońska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi zbilansowane nawożenie roślin uprawnych jako narzędzia ograniczania strat azotanów z ekosystemów rolniczych.

Następnie o dobrych metodach i praktykach wdrażania „Programu azotanowego”, jak również innych praktykach redukcyjnych, powie Marek Krysztoforski z CDR w Brwinowie. Prelekcja ta jednocześnie otworzy panel dyskusyjny pt. Praktyczne aspekty wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, prezentacja dobrych praktyk.

Zobacz szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI!

Dla wszystkich gości organizatorzy przewidzieli poczęstunek kawowy oraz lunch.

Patronatem medialnym konferencji jest redakcja top agrar Polska.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 13:17