StoryEditor

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych ma nowe władze

W gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 8 listopada br. podsumowano dotychczasowe działania Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Dotychczasowy Zarząd otrzymał absolutorium i zostały wybrane nowe władze na kolejną kadencję.
14.11.2023., 17:45h

Podczas sprawozdawczo-wyborczego XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów KZPRiRB zatwierdzono sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zrzeszenia za 2022 rok tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe organy KZPRiRB na lata 2023-2027.

 

Wybory władz KZPRiRB

Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie:

 • Juliusz Młodecki (Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski),
 • Waldemar Michalak (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski),
 • Grażyna Leśna (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski),
 • Krzysztof Gawęcki (OZPR Opolsko-Dolnośląski),
 • Jerzy Hławiczka (Przewodniczący OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski),
 • Jan Zachraj (OZPR Śląski, Małopolski, Świętokrzyski),
 • Arkadiusz Drabko (Przewodniczący OZPR Lubelsko-Podkarpacki),
 • Marek Kałużyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki),
 • Stanisław Matuszewski (OZPR Wielkopolsko-Lubuski),
 • Irena Gościniak (OZPR Wielkopolsko-Lubuski),
 • Krzysztof Galek (Przewodniczący OZPR Pomorski, Zachodniopomorski).

Z kolei nowymi członkami Zarządu zostalii:

 • Mariusz Olejnik (Przewodniczący OZPR Opolsko-Dolnośląski),
 • Marta Bednarczyk (OZPR Opolsko-Dolnośląski),
 • Roman Błaszyk (Przewodniczący OZPR Wielkopolsko-Lubuski),
 • Mateusz Stankiewicz (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski).

W głosowaniu tajnym Zjazd delegatów wybrał na funkcję Prezesa Zarządu KZPRiRB pana Juliusza Młodeckiego.

 

Nowy Zarząd KZPRiRB

Tego samego dnia dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Zrzeszenia, w wyniku czego od dnia 08 listopada 2023 r. Zarząd Zrzeszenia funkcjonuje w kadencji 2023-2027 w następującym składzie:

 

 • Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu
 • Roman Błaszyk – Wiceprezes Zarządu
 • Arkadiusz Drabko – Wiceprezes Zarządu
 • Krzysztof Galek – Wiceprezes Zarządu
 • Mariusz Olejnik – Wiceprezes Zarządu
 • Marta Bednarczyk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Gawęcki - Członek Zarządu
 • Irena Gościniak – Członek Zarządu
 • Jerzy Hławiczka – Członek Zarządu
 • Marek Kałużyński – Członek Zarządu
 • Grażyna Leśna – Członek Zarządu
 • Stanisław Matuszewski – Członek Zarządu
 • Waldemar Michalak – Członek Zarządu
 • Mateusz Stankiewicz – Członek Zarządu
 • Jan Zachraj – Członek Zarządu

Pozostałe organy włądzy KZPRiRB

Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KZPRiRB, której Przewodniczącym został Szymon Kuczyński (OZPR Lubelsko-Podkarpacki), Wiceprzewodniczącym zaś Wojciech Mojzesowicz (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski).

Ponownie członkami Komisji Rewizyjnej zostali również Krzysztof Mleczko (OZPR Kujawsko-Pomorski, Warmińsko-Mazurski), Jarosław Stopyra (OZPR Opolsko- Dolnośląski). Nowym członkiem komisji został Waldemar Woźniakowski (OZPR Pomorski, Zachodniopomorski).

oprac. bcz na podst. KZPRiRB

Fot. KZPRiRB

 

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 04:20