StoryEditor

Nawozy i środki wspomagające pod wzmożonym nadzorem

Wielu rolników ma różne doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne po zastosowaniu nawozów, czy tzw. środków wspomagających. Ucieszy ich zapewne informacja, że stosowne instytucje centralne rozpoczynają kontrolę ich jakości.
09.09.2020., 12:09h
Rynek rolniczy oferuje bardzo bogatą ofertę nawozów oraz tzw. środków wspomagających, czy biostymulatorów. Niekiedy zdarza się, że po ich zastosowaniu efekty nie spełniają oczekiwań rolników. To powinno się niebawem zmienić, za sprawą podpisanego 8 września br. porozumienia przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzeja Chodkowskiego i Dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – prof. Wojciecha Lipińskiego. Zakres współpracy tych krajowych instytucji obejmuje m.in. kontrolę jakości nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin.

Podpisana umowa określa zasady wykonywania przez okręgowe stacje chemiczno- rolnicze (OSCh-R) badań laboratoryjnych próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, pobranych w toku kontroli przez jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zdaniem stron porozumienie usprawni też współpracę między PIORiN i OSCH-R oraz zapewni spójność działań związanych z kontrolą jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
[Źródło: PIORiN; oprac. bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 20:58