StoryEditor

Niższe opłaty pobierane przez PIORiN

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MRiRW, od 27 października 2020 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa obniża stawki opłat za niektóre usługi i czynności wykonywane na rzecz podmiotów rolnych.
30.10.2020., 13:10h
Uwzględniając trudną sytuację sektora rolnego wynikającą z epidemii COVID-19, w bieżącym i następnym sezonie produkcyjnym, PIORiN za czynności kontrolne w latach 2020–2021 pobierać będzie niższe opłaty.

Nowa, niższa taryfa dotyczy pobierania prób, inspekcji i innych czynności, wykonywanych przez inspektorów w ramach kontroli i innych czynności urzędowych oraz świadczenia usług. Podstawowa zmiana polega na uzależnieniu stawek opłat od czasu realizacji danej czynności, z wyłączeniem badań laboratoryjnych.
Zgodnie z rozporządzeniami MRiRW z 20. i 24.09.2020 r. stawki w latach 2020–2021 będą obniżone. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy osoby przeprowadzającej kontrole lub świadczącej usługi wyniesie 41,28 zł (od 2022 r. – 55 zł), a stawki za badania laboratoryjne będą utrzymane na dotychczasowym poziomie.
[Źródło: PIORiN; oprac. bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:25