StoryEditorMateriał promocyjny

Novobakt – Jak przy zmniejszeniu zużycia nawozów syntetycznych dostarczać azot i fosfor?

W glebie występują składniki odżywcze potrzebne do odpowiedniego rozwoju roślin, niestety nie zawsze są one możliwe do pobrania. Przykładowo pierwiastek, jakim jest fosfor. Pomimo wysokiej jego zawartości, częściej spotykany jest w formie nieprzyswajalnej dla roślin. Z tego też względu w ostatnim czasie pod uwagę brany jest wpływ mikroorganizmów na uprawę roślin.
07.02.2023., 11:02h
Jakie są możliwe rozwiązania tego problemu? Jednym z rozwiązań może być zastosowanie dodatkowego nawozu, który charakteryzowałby się wysoką zawartością fosforu przyswajalnego, albo też biologiczna alternatywa w postaci mikroorganizmów mających zdolność do przekształcania fosforu do form dostępnych dla roślin. Proces jest ten szeroko opisany w publikacjach naukowych i literaturze, a mikroorganizmy najlepiej poznane i wysokiej skuteczności to np.
  • Bacillus megaterium,
  • Bacillus cereus,
  • Bacillus subtillis,
  • Pseudomonas fluorescens,
  • Rhizobium leguminosarum,
  • Peanibacillus polymyxa.
W kluczowym warunkowaniu ilości, a także jakości plonu jest azot. Aktualnie z powodu regulacji i ustaw rolnik jest zmuszony do redukcji stosowania nawozów syntetycznych zawierających azot.
Jak w takim razie przy zmniejszeniu użycia nawozów syntetycznych, dostarczyć roślinom azot w odpowiedniej ilości? W tym pomóc mogą mikroorganizmy, których zadaniem jest wiązanie wolnego azotu. Efektywność bakterii wiążących wolny azot średnio waha się w granicach nawet 20 do 30 kilogramów azotu związanego na hektar uprawy. Bakterie wiążące wolny azot występujące w glebie należą głównie do grupy z rodzaju Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Rhizobium i Peanibacillus. Najwyższą wydajnością w wiązaniu azotu wykazują enzymy nitrogenazy wytwarzane przez bakterie z rodzaju Azotobacter i Azopirillum.

Jak uzupełnić rodzimą populację mikroorganizmów?

Wyżej wymienione organizmy, oczywiście występują w glebach roślin uprawnych, jednakże ich populacja przez wykonywane zabiegi agrotechniczne, a także agrochemiczne jest zbyt niska, aby ich efektywność dawała zadowalające wyniki. Dlatego warto sięgnąć po rozwiązanie tego problemu, którym jest uzupełnienie rodzimej populacji mikroorganizmów, przez sięgnięcie po preparaty mikrobiologiczne.
Preparaty mikrobiologiczne stanowią bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy mierzymy się z ograniczeniem stosowania nawozów syntetycznych.
Najwyższą skutecznością będą charakteryzować się biopreparaty, które powstały na bazie mikroorganizmów wyizolowanych z polskich gleb. Mikroorganizmy takie będą uzupełniać rodzimą mikroflorę, nie będą jej zaburzać oraz będą miały małą ilość naturalnych wrogów. Dodatkowo będą dobrze przystosowane do charakterystyki ziem polskich jak np. pH, źródło węgla, temperatury itd. Wprowadzanie gatunków obcych może się okazać zbędnym wydatkiem, gdyż takie mikroorganizmy często nie są przystosowane do naszego klimatu i roślin uprawnych.
W preparacie Novabakt AzoFosfo firma BGD lab, połączyła najbardziej efektywne mikroorganizmy, dzięki czemu mieszanka bakterii solibilizujących fosfor (Bacillus megaterium) oraz bakterii wiążących wolny azot (Azotobacter chroococcum i Azospirillum lipoferum) można aplikować w jednym zabiegu.

Bakterie z polskich gleb dają wyższą efektywność adaptacji

Bakterie te pochodzą z polskich gleb, daje to wyższą efektywność i w procesie kolonizacji i w adaptacji mikroorganizmów do naszego środowiska glebowego.
Mikroorganizmy w preparacie nie są antagonistyczne w stosunku do siebie, zasiedlają ryzosferę korzeniową, gdzie nie tylko dostarczają roślinom makroelementów pozyskanych z powietrza czy gleby, ale również mikroelementów w postaci bakteryjnych chelatów.
Atutem mikroorganizmów jest również zdolność do wytwarzania fitohormonów wzrostu, co wpływa pozytywnie na budowanie silniejszego systemu korzeniowego i części nadziemnych. Budowanie systemu korzeniowego jest kluczowe w warunkowaniu plonu, szczególnie w początkowej fazie wzrostu roślin.

Jak aplikować preparaty zawierające mikroorganizmy glebowe?

Preparaty zawierające mikroorganizmy glebowe powinny być aplikowane:
  • w dni pochmurne,
  • w czasie deszczu, rosy lub w godzinach późno wieczornych, gdy wilgotność powietrza wzrasta.
Takie warunki pozytywnie wpływają na proces kolonizacji i przemieszczanie się mikroorganizmów do i w glebie, gdzie mogą zacząć rozwijać się w swoim środowisku docelowym. Przy aplikacji mikroorganizmów ważny jest też dobór kropli opryskiwacza, który stosujemy do aplikacji bakterii doglebowych. Im większa kropla, tym bardziej prawdopodobne, że trafi do gleby.
W trend podążania za biologią roślin uprawnych idealnie wpisują się preparaty mikrobiologiczne. Zachowanie równowagi mikroorganizmów glebowych i racjonalne wsparcie upraw, wpływa pozytywnie na zwiększenie plonu, a jednocześnie ograniczanie kosztów, jakie rolnik ponosi na produkcję.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 23:36