StoryEditor

Odmiany soi rekomendowane dla województw

Zbliża się czas siewu soi warto więc wesprzeć się poradą z tzw. Listy odmian zalecanych (LOZ) dla województw w 2018 r. Wykaz ten nie obejmuje jednak wszystkich jednostek terenowych.
26.04.2018., 10:04h
Od wielu już lat Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) na podstawie wyników badań porejestrowych (PDO) prowadzi tzw. Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw. Od dwóch sezonów obejmuje on także soję. Niestety nie wszystkie województwa maję te rekomendacje. Wynika to, np. z braku prowadzenia wystarczającej liczby badań porejestrowych na ich terenie lub z przyczyn agrotechnicznych – dużego ryzyka nieosiągnięcia dojrzałości odmian średnio późnych i późnych lub zbyt niskiego, nieopłacalnego ekonomiczne poziomu plonowania soi u odmian wczesnych.
Poniżej  Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na 2018 r. wg COBORU


Warto jednak nadmienić, że COBORU prowadzi od kilku lat doświadczenia z soją na całym obszarze kraju. Systematycznie rośnie też liczba odmian z poszczególnych grup wczesności soi badanych w doświadczeniach przedrejestrowych i rejestrowych. Zwiększa to szansę na wzrost plonów oraz poprawę wielkości i jakości plonu, zwłaszcza wśród odmian najwcześniejszych. Tym samym można oczekiwać większej liczby województw zainteresowanych tym gatunkiem i prowadzeniem LOZ.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:51