StoryEditor

PIN postuluje zmiany w ustawie o nasiennictwie

Polska Izba Nasienna od 3 lat pracuje nad nowelizacją ustawyo nasiennictwie.
20.11.2015., 14:11h

Do postulatów proponowanych przez PIN należą:

  • * zmiana definicji materiału siewnego
  • * derejonizacja przeprowadzania oceny laboratoryjnej
  • * wprowadzenie degradacji materiału siewnego części partii, bez ponownej oceny laboratoryjnej
  • * zmiana częstotliwość szkoleń doskonalących
  • * zmiana systemu finansowania etykiet materiału siewnego – przejęcie przez PIN kompetencji PIORiN

Polska Izba Nasienna wnioskuje ponadto o:

  • * przeprowadzanie oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaka przez prowadzącego obrót po uzyskaniu upoważnienia od PIORiN
  • * ustanowienie laboratorium odwoławczego na potrzeby odwołań od oceny laboratoryjnej
  • * wprowadzenie podstawy prawnej do udzielania przez PIORiN właścicielom odmian informacji o zakwalifikowanych partiach materiału siewnego tych odmian, wytworzonych w ramach umowy licencyjnej
  • * wprowadzenie systemu informatycznego PIORiN z dostępem dla podmiotów prowadzących produkcję materiału siewnego
  • * wprowadzenie konsultacji wojewodów z samorządem nasiennym w/s kandydatur na wojewódzkich inspektorów.

Źródło:PIN
bie

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 19:19