StoryEditor

Sejm: PIORiN będzie nadzorował obrót nawozami

Sejm znowelizował ustawę o nawozach i nawożeniu i powierzył nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od 21 sierpnia 2021 r. wprowadzony zostanie także zakaz stosowania mocznika bez inhibitora albo bez otoczki biodegradowalnej w celu zmniejszenia emisji amoniaku do atmosfery.
08.05.2020., 12:05h
Projekt ustawy wprowadza do polskiego porządku prawnego unijne przepisy z zakresu ochrony roślin i nawożenia.

- Proponowane przepisy  wprowadzają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych Unii Europejskiej oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych. W Polsce proponuje się, aby tę funkcje pełnił minister właściwy do spraw gospodarki. Ocenę monitorowania jednostek certyfikujących prowadzić będzie Polskie Centrum Akredytacji – tłumaczył na sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Jan Białkowski

Projekt przewiduje również przeniesienie kompetencji nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

– Aktualnie PIORIN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, dlatego w celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin i zapobieganiu ewentualnym...
Pozostało 49% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 00:48