StoryEditor

Seminaria uprawowe: Efektywnie inwestować w ochronę zbóż

Drugi dzień naszych seminariów uprawowych przebiega na Opolszczyźnie, jednym z ważniejszych rolniczych regionów kraju. Wśród omawianych tematów jest m.in. zagadnienie: Jak  efektywne inwestowanie w ochronę zbóż przy zachodzących zmianach klimatu. 
11.01.2023., 14:01h
- Na plonowanie roślin wpływ ma wiele czynników środowiska, odmiana, czy agrotechnika. Jednak ostatnie zawirowania na rynkach, zwłaszcza drastyczne wzrosty cen środków produkcji, czy robocizny w sposób szczególny przekładają się na ekonomię produkcji zbóż, rzepaku, czy buraków. Także wymogi związane np. z Zielonym Ładem skłonią rolników do ograniczania nakładów polowych – mówił podczas seminarium uprawowego w Opolu dr Witold Łykowski, ekspert z firmy BASF (patrz zdjęcie).
Innym elementem rzutującym na intensywność produkcji polowej jest wycofywanie z rynku kolejnych s.cz., zwłaszcza w grupie insektycydów, ale także wśród herbicydów i fungicydów, pozostawiając rolnikom do wyboru coraz mniej środków ochrony roślin.
- Pozostaje więc dylemat, czy w tej sytuacji rolnicy będą skłonni do inwestowania - pyta wykładowca? W tej sytuacji należy zrobić rachunek ekonomiczny, ocenić potencjał glebowy i możliwości jego plonowania, ustalając granicę ekonomicznej opłacalności i w co zainwestować w gospodarstwie.
Azot najważniejszy
Najważniejszym czynnikiem plonotwórczym i poprawiającym jego jakość jest nawożenie azotowe, zatem możliwości w ograniczaniu tego elementu są niewielkie. Możemy tu jedynie działać w zakresie poprawy efektywności wykorzystania zastosowanego składnika. Na przykład przy plonie pszenicy na poziomie 8–10 t ziarna, optymalna dawka azotu, uwzględniając Nmin wynosi 240–260 kg/ha, gdyż na 1 dt plonu pszenica chlebowa potrzebuje minimum 2,5 kg azotu.
Innym ważnym czynnikiem plonotwórczym jest woda.
- Polska to obszar permanentnie dotknięty niedoborem opadów, chociaż dość mocno zależnym od rejonu kraju - stwierdził prelegent. Począwszy od granicy zachodniej, przez centralne województwa, aż do Podlasia obserwuje się duży deficyt wody, a idąc od południowego zachodu na północny wschód jest on zdecydowanie mniejszy. Jednak poza miesięczną sumą opadów bardzo istotny jest także jej rozkład, gdyż woda powinna być dostępna dla roślin w okresie i fazach rozwoju, kiedy jest bardzo potrzebna…
Pełny wykład naszego eksperta, a jednocześnie partnera tej sesji, znajdziesz w najnowszym wydaniu „top agrar Polska”.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. maj 2024 05:04